Veganbud må deles opp

Frode Nilsen hos LNS-gruppen i Risøyhamn er redd for at nye vegprosjekt, som med Håloglandsvegen til 8,7 milliarder, blir så stort at lokale entreprenører blir utelukket fra å ta deler av dette. Om ikke prosjektet deles opp i mindre anbud, så vil ingen firma i Nordre Nordland og Sør-Troms våge å gå inn på dette. Nå får Nilsen støtte hos ordfører Sture Pedersen i Bø. -Jeg ser det som et nederlag om det ikke kommer ringvirkninger av det i Nord-Norge. Det må utredes hvordan det kan legges til rette for lokal medvirkning innenfor lover og regler som gjelder for slike anbud, sier Sture Pedersen til Bladet Vesterålen. Pedersen påpeker at det må ringe varselklokker når så store entreprenører som Leonhard Nilsen sier at prosjektene blir for voldsomme. Ennå er det litt tid før Hålogalandsvegen kommer til den konkrete fasen med anbud, men mange er spent på hvordan 8,7 millioner skal brukes når spaden stikkes i jorda.