Vardia skifter navn til «insr»

korteresagt

I en melding til Børsen forteller Vardia forsikring at man vil endre navn på selskapet. Heretter skal det hete «insr». Merkevaren «Vardia» skal trolig fortsatt beholdes ut til kundene, mens det er navnet til morselskapet i konsernet som vil skifte navn til «insr ASA». Det nye navnet uttales som det engelske ordet «insure», for å signalisere kjernen i det å være et forsikringsselskap, forteller CEO Espen Husstad. Som et ledd i selskapets verdiskapingsprogram vil man styrke konsernets fokus på partnerdrevet distribusjon, og da er det lurt å skifte navn på morselskapet, mener ledelsen. I klartekst på norsk språk, betyr dette at Vardia blir å finne som et salgsnavn på forsikring, men dette kan selges av mange ulike agenter omkring i Norge – også på Sortland. At Espen Husstad er CEO, betyr vel at han er adm. direktør i Vardia, og snart i «insr ASA». Selskapet ble bygget opp via selgere på Sortland, men avdelingen her er nå lagt ned. Man har solgt ut den svenske avdelingen og vil konsentrere satsingen om Norge. Norsk språk sliter man imidlertid fortsatt med, virker det som i meldingen fra CEO i «insr asa».