Synkende ledighet

Som forventet har ledigheten i Nordland fortsatt å gå ned, blant annet med bakgrunn i opphør av koronaforlengelser i dagpenge- og permitteringsregelverk fra 1. april.

Det har blitt 316 færre helt ledige i Nordland den siste måneden.

Ved utgangen av april er det 1 691 helt ledige arbeidssøkere i Nordland, som tilsvarer 1,4 prosent av arbeidsstyrken.

Tar vi med delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak er det registrert totalt 3 299 arbeidssøkere i Nordland, som utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Av disse er det 511 som er permitterte, også det en betydelig nedgang fra forrige måned.

– Arbeidsmarkedet i Nordland har sannsynligvis aldri vært bedre, og det er stor aktivitet innen samtlige næringer, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– I mange bransjer er det nå langt flere utlyste stillinger enn det er registrerte arbeidssøkere med rette yrkesbakgrunn.

Hele 23 av fylkets kommuner har under 1,5 prosent helt ledige av arbeidsstyrken.

Lavest ledighet er det i Vevelstad kommune, mens Træna har fylkets høyeste ledighet.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,3 prosent, Rana 1,4 prosent, Narvik 1,5 prosent og Vefsn 1,1 prosent.

Meløy, som tidligere har hatt store utfordringer med ledighet i industrien, har nå bare 0,9 prosent helt ledige.