Støtte til briller

Regjeringen foreslår en ny støtteordning for barn som trenger briller. Ordningen vil gjelde frem til barnet fyller 18 år.

– Brillestøtteordningen vil gi barn og familier som trenger det, hjelp til å få en god brille, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Basert på en gjennomgang av ordningen med stønad til briller til barn, foreslo Solberg-regjeringen høsten 2019 endringer i ordningen fra mars 2020.

I tillegg ble retningslinjene endret, noe som resulterte i at rundt 29.000 færre barn mottok støtte.

Den nye ordningen gir disse barna på ny en rett til brillestøtte, men den nye ordningen gir i tillegg rett til brillestøtte til langt flere barn enn den tidligere ordningen gjorde.

Rundt 140.000 barn vil få rett til brillestøtte med dette forslaget, i tillegg til de som får dekket briller etter de to andre eksisterende støtteordningene.

– Konsekvensen av Høyreregjeringens usosiale kutt i brillestøtten i 2020 var at mange barn ikke har fått nødvendig støtte til briller de trenger.

Ordningen regjeringen foreslår vil gi mange av de familiene som mistet støtte i 2020 nå få støtte på ny.

I tillegg vil mange flere barn få rett på brillestøtte enn tidligere, sier Marte Mjøs Persen.

Regjeringen foreslår nå en støtteordning med fem ulike satser der man kan få dekket 75 prosent av anslåtte kostnader ved å kjøpe briller med en gitt styrke.