Skolesaken utsatt

Kommunestyret i Sortland vedtok torsdag å utsette avgjørelsen om ny barneskole og eventuell ny idrettshall. Det var SP, AP og SV som stemte for en tenkepause, der man ber kommunedirektøren om å utrede saken videre og komme med mer fakta til politikerne.

Før dette hadde formannskapet gått inn for en rask avgjørelse, ettersom Høyre, FrP og AP hadde blitt enige om å bygge en ny stor skole i Lamarka, i stedet er nybygg på skoletomta i sentrum.

Dette vekket en del reaksjoner hos foreldre og andre, som mente at saken nå ble trumfet igjennom uten nok fakta. AP hadde tidligere sagt at man ville ha en desentralisert struktur.

En underskriftsaksjon samlet over 300 underskrifter i løpet av noen dager, der mange foreldre protesterte mot det nye forslaget. Også fra lærere, rektor og foreldre ved Sortland barneskole kom det overraskede kommentarer.

Da saken ble behandlet i kommunestyret torsdag stilte AP seg igjen sammen med SP, og nå var det i stedet med kravet om flere utredninger.

SV, Sp og Ap la i møtet fram et felles forslag om at saken sendes tilbake til kommunedirektøren, som bes utrede flere alternativer: Disse er ny barneskole, idrettshall og svømmehall lokalisert i Lamarka, ny barneskole lokalisert i skolekvartalet, idrettshall og svømmehall lokalisert i Lamarka, idrettshall og svømmehall lokalisert i skolekvartalet, hall på Strand, og konsekvenser for skoleskyss i begge alternativene for plassering av skole.

Idrettshall utredes med pris på en til tre handballbaner. I utredning for svømmehall inngår blant annet 6 eller 8 baner, stupetårn, opplærings- og terapibasseng, og tribuner.