Rekord for laksen

I fjor ble det solgt laks fra norske oppdrettsanlegg for hele 60 milliarder kroner, ifølge fersk statistikk fra SSB. Laks utgjorde størstedelen av både produsert mengde og verdi for oppdrettsnæringen.

Selv om det ble solgt færre kilo laks i 2016 enn i 2015, førte den kraftige økningen i salgsprisen til rekordhøy førstehåndsverdi. I fjor var det en gjennomsnittspris på 48,53 kroner per kilo laks. Det er en økning på 42 prosent sammenlignet med 2015.

Totalt sett solgte norsk oppdrettsnæring fisk og skalldyr til en verdi av 63,9 milliarder i 2016. Det er en nedgang på fire prosent i salgsmengde, men en oppgang på 36 prosent i førstehåndsverdi. Det er nettavisen E24.no som skriver dette.

For oppdrettsørret ble det både rekord i produksjonsmengde og verdi i fjor. Det ble produsert 20 prosent mer ørret i 2016 sammenlignet med 2015, og førstehåndsverdien økte med 65 prosent i samme periode, ifølge tall fra SSB. Gjennomsnittsprisen på oppdrettsørret i 2016 var 41,99 kroner per kilo.

Og rekordene fortsetter å strømme inn for oppdrettsnæringen. Lerøy, Marine Harvest og Salmar kunne alle vise til resultatrekorder i årets første kvartal.