Pengeknipe i Øksnes

Neste år kan budsjettet til Øksnes kommune vise underskudd på 14 millioner, om det ikke blir tatt noen grep i løpet av inneværende år. Rådmann og økonomisjef ber nå politikerne om å komme med signaler hvordan driften skal justeres. Det er ikke åpenbart hvor man kan kutte, eller hvor det kan hentes inn ekstra inntekter. Dette gikk frem av en orientering formannskapet fikk i dag fra rådmann Elise Gustavsen og økonomisjef Jul Are Pettersen. Teknisk sektor er «på hæla» i saksbehandling, og dette gjør av nye bedrifter i Øksnes ikke får svar så raskt som ønskelig. Det venter også flere rettssaker mot kommunen. Tre saker kan komme for domstolene og 10 klagesaker er til behandling. Dette betyr et par hundre tusen til advokatutgifter. Det forventes øket behov for vedlikehold av veier med 500.000 kroner og 400.000 til ekstra strømutgifter. Økonomien i Øksnes vil bli tatt opp i et ekstraordinært formannskapsmøte den 6.mai.