Øksnes-ordfører på ny

Karianne Bråthen er i dag ordfører for Arbeiderpartiet i Øksnes. Forleden hadde kommunepartiet medlemsmøte og her ble starten på nominasjonen en av sakene. De to øverste plassene på valglista er dermed allerede på plass, mens resten kommer til høsten.

Ordfører Karianne Bråthen har sagt seg villig til å ta en ny periode som ordfører, dersom hun og hennes støttegruppe vinner valget i 2019 også. Leder for Øksnes AP, Yngve Hansen, blir samtidig satt opp på 2. plass på listen, som normalt betegnes som «plassen for varaordfører».

Det var nominasjonskomiteen i Øksnes AP som la frem forslaget, ved leder Hilde Hansen. Det har vært en betydelig diskusjon internt i kommunepartiet, men helt klar støtte til de to som nå er satt opp på listen. Medlemsmøtet samlet omkring 20 personer.

Karianne Bråthen sier det har vært en røff start på karrieren som ordfører, med mange saker som er blitt heftig debattert. Med en bratt læringskurve har hun nå lyst til å ta 4 nye år for å lede Øksnes inn i fremtiden.

Medlemsmøtet drøftet også om man skal kreve et nyvalg på teknisk styre i Øksnes. Det er blant annet striden omkring boliger på Kjærlighetshaugen som har skapt heftig debatt, og antydninger om inhabile medlemmer i utvalget.

Ifølge nettavisen VOL vil Øksnes AP gå inn for å skifte ut deler av teknisk utvalg, når saken kommer opp i kommunestyret. Yngve Hansen er en av de som har krevd dette, sammen med Ellen B. Pedersen (SV), Tore Christiansen (KrF), Torfinn Kristoffersen (Ap), Hilde H. Vottestad (SV) og Hans Kristian Hansen (uavhengig representant).