Nye bussruter

Førstkommende onsdag gjeninnføres avgangene på formiddag mellom Lødingen og Sortland, begge veier.

Tidligere gikk formiddagsturene mellom Lødingen og Sortland tre dager i uken. Nå blir det to, onsdager og fredager.

– Formiddagsavgangene har vært etterlyst etter at tilbudet ble tatt bort. Vi har funnet rom for å legge disse tilbake igjen på to dager, onsdager og fredager, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen.

Avgangstidene blir omtrent som tidligere, 09:25 fra Lødingen og 11:50 fra Sortland. Fylkesråd Bentzen håper avgangene blir mye brukt.

– Ingenting er bedre enn at bussene fylles. Dette tilbudet vil gjøre det enda mer fleksibelt å reise mellom Lødingen og Sortland på formiddagen – og kombinert med morgen- og ettermiddagsturene, sier Bentzen.

Avgangen fra Lødingen korresponderer med bussankomst fra Vestbygda og tilbudet vil derfor være til nytte for alle kommunens innbyggere.

– I skolens sommerferie vil det kun være korrespondanse fra Vestbygda på onsdager. Når skolen starter opp igjen vil det også på fredager være mulig med et kortere besøk på Sortland for personer bosatt i Vestbygda, underbygger Bentzen.

Ordfører i Lødingen, Hugo Jacobsen, er fornøyd med at Nordland fylkeskommune har lyttet til ønskene om å få tilbake tilbudet.

– Jeg hadde gjerne sett at vi i større grad hadde blitt hørt før man valgte å kutte i dette tilbudet. Jeg skjønner at fylkeskommunen må se på utgiftsnivået på alle tjenestene, men dette tilbudet er svært viktig for at våre innbyggere skal kunne benytte seg av nødvendige tilbud i regionssenteret.