Studieplass til alle

Nesten alle 8.250 som søkte plass ved videregående skoler i Nordland har fått et tilbud på første inntak. Vel ett hundre mangler plass, men kan få det når neste runde av inntaket kommer.

De fleste har nå fått studieplass (foto: NFK/Kenn-Ole Moen).

Resultatene fra første inntak til videregående skoler i Nordland er nå klare. 8 144 elever fikk onsdag 7. juli tilbud om skoleplass ved de videregående skolene i fylket, gjennom det første inntaket til neste skoleår.

Det er i Nordland en generell nedgang innenfor studieforberedende utdanningsprogram og langt flere velger yrkesfaglige utdanningsprogram.

Totalt er det 109 personer som ikke har fått et tilbud så langt i årets inntak. Disse må vente til andre inntak 28. juli for å få vite hvilket tilbud de får.

I Nordland er andelen som søker yrkesfag fortsatt stor. Hele 60% søker yrkesfaglige utdanningsprogram i Nordland, noe som gjør at fylket sammen med Møre og Romsdal har høyest yrkesfagsandel i Norge.

Når det gjelder de ulike utdanningsprogram er det også i år stor interesse for Ambulansefag. Til Naturbruk fortsetter den økende interessen som har vist seg de seneste år. Det er også svært positivt å registrere en økning av søkere til Restaurant og matfag i 2021.

Totalt det er i år 60 færre søkere til Vg1-nivå sammenlignet med 2020. Det er samtidig varierende søkertall til våre tre inntaksområder.

Alle skolene på Helgeland har nedgang i søkertallene på Vg1, mens skolene i Salten har en økning. Til skolene i nordfylket, med unntak av Hadsel vgs, er det i år en nedgang i søkertall til vg1.

Oppsummert har 8.144 elever fått tilbud i første inntak til videregående skole for skoleåret 2021/2022. Inntakstallet for skoleåret 2020/2021 var 8337 elever.

7.790 har søkt videregående opplæring i år. Det er 191 færre søkere enn i fjor, hvorav 60 færre søkere til Vg1-nivå.

Per nå har 88,2 prosent av årets søkere har fått tilbud på sitt første ønske.

109 søkere med ungdomsrett har foreløpig ikke fått tilbud. Disse får sitt tilbud i andre inntak 28. juli.