Nordland rødere

Velgerne i Nordland er klare for et skifte av regjering. Rødgrønn side i politikken styrker seg og Fremskrittspartiet mister halve velgerskaren, dersom siste gallup blir fasiten.

Arbeiderpartiet ender i målingen på 24% oppslutning. Senterpartiet går frem til 21,3% og er fylkets nest største parti.

Høyre kommer like bak med 19,6% oppslutning. Deretter blir det et langt sprang ned til de andre partiene.

Størst utslag kommer altså for FrP, som faller fra 16,5% ved forrige stortingsvalg til 8,3% på denne målingen. En halvering altså.

Partiet Rødt spretter opp fra 2,9% ved valget i 2017 og får nå stemmen fra 7,9% av nordledningene.

Dette betyr at AP vil få 2 mandater fra Nordland, og det samme vil SP og Høyre få.

FrP mister en av sine plasser i Stortinget og ender med ett mandat.

SV mister også ett mandat, mens Rødt altså vil sikre seg en plass på «tinget» fra Nordland.

Disse tallene presenteres av NRK, etter en måling de har bestilt for Nord-Norge og blitt gjennomført av InFact.