Lekkasje i rådhuset

Torsdag morgen ble det oppdaget en vannlekkasje fra venterommet på legekontoret i Sortland rådhus II. Vannet hadde da trengt ned til underetasjen og her har i alle fall en del takplater blitt vannskadet.

Ansatte ved rådhuset var raskt i gang med opprydding for å begrense skadene. Lekkasjen ble stanset, synlig vann ble tørket opp og man satte inn byggtørkere for å få bort fuktighet.

IT-avdelingen tok også straks tak i datamaskiner og elektronisk utstyr for å sjekke at ikke dette hadde tatt skade. Det var kontorene til oppvekstavdelingen som ble rammet av denne lekkasjen, forteller vaktmester Johnny Johansen til Bladet Vesterålen.

Erling Arntzberg ved kommunens eiendomsavdeling sier til BLV at han er fornøyd med at man raskt og greit fikk legekontoret i drift torsdag morgen, etter å ha stanset lekkasjen og fått tørket opp på venterommet og kontorene som ble rammet der.

-Takstmannen må avgjøre om dette er en forsikringssak. Det er i hovedsak tre-fire kontorer på oppvekstavdelinga som har fått vannskade. Noe har nok også gått i listverk og møblement. Hell i uhell er at de som jobber her for tida er borte på ferie, sier Arntzberg til Bladet Vesterålen.