Kvotemelding i januar

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) legger frem den nye kvotemeldingen for fiskerinæringen i Tromsø fredag 12. januar.

– Kvotemeldingen skal sikre forutsigbarhet og en mer rettferdig fordeling av fiskeressursene.

Vi skal sikre en mer helhetlig fiskeripolitikk. Det er viktig for fiskeflåten og for lokalsamfunn langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Detaljene rundt fremleggelsen 12. januar er ikke avklart, men fiskeriministeren har bestemt at meldinga skal legges frem i Tromsø.

– Jeg har brukt all tid siden jeg tok over på å jobbe for at meldinga skal bli raskt ferdig.

Det gjenstår litt finpuss, men jeg er stolt av det som kommer og gleder meg til å legge den frem hjemme i nord, sier Myrseth.

Kvotemeldingen er regjeringens forslag til hvordan fiskeripolitikken og fordeling av fiskekvoter skal organiseres i årene som kommer.

– Meldingen er laget med bakgrunn i regjeringens politikk, meislet ut på Hurdal.

Det handler om arbeidsplasser og bosetting langs kysten, mer stabile rammebetingelser, en variert fiskeflåte og å styrke industriens tilgang på råstoff, sier fiskeri- og havministeren.