Klart for nybygg

Elektrobedriften El-Team AS kan se frem til nybygg, ettersom Sortland formannskap torsdag gav klarsignal for planene fra MK Invest AS. Saken ble debattert ut fra ønsket om å sette av 4. etasje til et par leiligheter, mens resten altså blir et kontorbygg. Etter en ganske lang debatt blant politikerne, ble dette godkjent.

Det er eierselskapet MK Invest AS som står bak byggingen, via et nystartet datterselskap som heter Strandgata 44 AS. Firmaet disponerer en tomt selv, men har også fått avtale med Sortland kommune om å kjøpe en tilstøtende parsell av Nortura-tomta.

Dermed kan man sette opp et næringsbygg i fire etasjer, med forretning, lager, vaskehall og garasje i 1. etasje. Det blir så kontorer og kantine i 2. og 3. etasje, pluss to leiligheter i 4. etasje. Bygget får også takterrasse.

En frittliggende carport, vegg i vegg med Kiwi, skal gi plass til 9 biler. Det blir også andre p-plasser på tomta og innkjøringen skal komme fra Sjøgata, selv om bygget ligger slik at kunder også kan komme inn direkte fra Strandgata.

Vesterålnytt har tidligere omtalt dette prosjektet, og de som ønsker å lese mer om dette kan gjøre det via denne linken.