Ikke alle behersker data

– Så mange som 5,3 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år sier at de har hatt behov, men allikevel ikke bedt om å få offisielle dokumenter, ytelser og krav via myndigheters nettside eller app de siste 12 måneder.

Blåst opp med vekter i utvalgsundersøkelsen kan dette gjelde ca. 214 tusen personer, sier Erik Fjærli, seksjonssjef i SSB.

Andelen av befolkningen som ikke bruker e-ID er mye lavere og lik 1,6 prosent i 2023 (gjelder ca. 68,5 tusen personer ved oppblåsing med vekter i utvalgsundersøkelsen).

– Allikevel, gitt at e-ID er en av de mest brukte digitale tjenester og noen har ikke brukt den i løpet av et år, er denne andelen overraskende stor, fortsetter Fjærli.

I undersøkelsen spør SSB også om hvorfor respondenter eventuelt ikke bruker offentlige nettjenester og e-ID.

Kunnskapsmangel og bekymringer for personvern og sikkerheten topper listen av årsaker for å ikke bruke offentlige nettjenester.

Også bruk av elektronisk ID har noen utfordringer.

– 1 av 6 sier at nettsiden var for vanskelig å bruke eller at de visste ikke hvordan den fungerer.

1 av 7 sier at de er bekymret for personvern og sikkerhet for sine personlige data.

Andre at de er ikke villig til å betale på nett noe som kan også knyttes til bekymring om sikkerhet, sier Fjærli.