Bonde-tilbud 2,6 milliarder

Staten har i dag lagt fram tilbud i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet har en økonomisk ramme på 2.620 millioner kroner.

Det gir jordbruket muligheter for en inntektsøkning på om lag 70.000 kroner per årsverk.

Med det er gapet mot andre grupper redusert med 45.000 kroner, tilsvarende en tredel av beregnet inntektsgap.

Staten legger frem et tilbud som svar på kravet fra et samlet jordbruk og følger opp stortingsmeldingen om økt selvforsyning og inntektsopptrapping.

Dette er det første jordbruksoppgjøret etter at Stortinget har behandlet stortings­meldingen om økt selvforsyning og opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket.

I tilbudet som legges frem i dag gis jordbruket muligheter for en inntektsøkning på om lag 70.000 kroner per årsverk.

I meldinga sa regjeringen at den vil legge til rette for at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper skal kunne tettes innen 2027.

Dette blir fulgt opp, og det legges opp til å tette en tredel av inntektsgapet allerede i årets oppgjør med om lag 45.000 kroner.

2023 var et svært krevende år økonomisk for mange bønder.

Etter flere år med usikkerhet og ekstraordinær kostnadsvekst ser vi nå at vi er over den verste kostnadstoppen.

– Staten leverer i dag et godt tilbud som følger opp stortingsmeldingen om økt selvforsyning og inntektsopptrapping.

Tilbudet viser at opptrappingsplanen blir fulgt og det legges opp til å tette en tredel av inntektsgapet allerede i årets tilbud, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland.

Tilbudet har en økonomisk ramme på 2.620 millioner kroner.

Av dette foreslås en økning i bevilgningen over statsbudsjettet på 1.944 millioner kroner.

Lavere kostnadsvekst betyr at det kan legges til rette for en god inntektsvekst med lavere rammer enn de to foregående årene.