Andøy vil stille om

Et «omstillingsstyre» skal settes sammen for å ta lokalsamfunnet i Andøy over fra avhengighet av Orion-basen til nye arbeidsplasser. Det er bevilget 95 millioner til dette arbeidet, som Regjeringen har overført til kommunen. Man håper det skal komme enda mer penger senere.

Kommunen er i full gang med å ansette flere folk i egen næringsavdeling under næringssjef Brita Erlandsen. Hun vil nå ha minst en ny rådgiver i full stilling for å lede prosjekt «Samskap». Dette prosjektet er ventet å gå over 5-6 år og vil ledes av et eget styre.

Formannskapet i Andøy skal behandle saken på et møte 31. juli og her er det allerede bestemt at tidligere statsråd Odd Roger Enoksen skal lede styret. Han sitter i dag som direktør for rabattbasen i Oksebåsen (Andøya Space Center).

Tidligere stortingsrepresentant og statsråd Lisbeth Berg Hansen er nå en av de andre foreslåtte kandidatene. Hun er medlem av Arbeiderpartiet og har yrkesmessig bakgrunn fra familiens virksomhet innen lakseoppdrett på Helgeland.

Wanja Bordewich er ansatt i Forsvaret og Danielle Zanoni arbeider med hvalturisme. Mer kjente lokale navn er fisker Thomas Wold og ordfører Jonni Solsvik (H). Leder av opposisjonen i kommunestyret er Sveinung Ellingsen. Også kunstner Nikoline Spjelkavik er foreslått som medlem av styret.

Alle disse skal også ha personlige varamedlemmer. Her er forslagene på Kjetil Rønning Hansen, Tom Stenvoll, Eirik Solvoll, Åse Mette Spjelkavik, Trude Olsen, Camilla Illmoni og varaordfører Knut Nordmo.