Fengsel for mishandling

En vesteråling er dømt til ett års ubetinget fengsel for nærmest å ha terrorisert sin egen familie og i særdeleshet de 4 barna. Han må i tillegg betale 100.000 kroner i oppreisning til hvert av barna, samt 5.000 kroner i saksomkostninger til staten. Det var fra høsten 2015 de grove episodene skjedde, som nå ble behandlet i Vesterålen tingrett. Barna var da i alderen 6 til 15 år. Hadselværingen er også tiltalt for å ha satt seg til motverge da politiet skulle pågripe ham. Dette skjedde etter at barna selv ringte politiet. Tiltalte har ved gjennomføringen av sitt regime skapt usikkerhet og frykt som har traumatisert barna, heter det i dommen fra Tingretten. Mannen skal blant annet ha brukt svært kraftig språk mot barna som «drittunger» og «dra til helvete». I alkoholpåvirket tilstand skal han ha knust gjenstander, nektet barna å bruke mobiltelefon og sminke, begrenset deres omgang med venner, samt krevd betaling for å kjøre dem til aktiviteter. Tiltalte erkjente en del av forholdene, men ikke straffeskyld, da han mente dette var «grensesetting». Det var ikke dommeren enig i og dømte derfor mannen til ett år fengsel.