Beste ledervalg for Høyre

I dette innlegget gir Christoffer Ellingsen sin gjennomgang av hvordan tilsetting av ny kommunedirektør i Sortland har foregått. Han har flere kritiske merknader til dette.

Lokalpolitiker Christoffer Ellingsen, Rødt Sortland.

Konklusjonen min er at det sannsynligvis ligger en strategi bak fra den politiske ledelsen i Sortland både i framgangsmåte og hvem som ble tilsatt.

I det lukka kommunestyremøte i april, ble det ansatt ny kommunedirektør.

Det ble innstilt en person fra ansettelsesutvalget. Dette utvalget ble nedsatt i kommunestyremøte.

Vedtaket var navngitte personer med 3 fra Høyre og 1 fra AP etter alternativt forslag fra ordfører Grete Ellingsen.

Opprinnelig forslag fra administrative saksbehandler, var at ansettelsesutvalget skulle består av personer med konkrete funksjoner, altså ikke navngitte personer.

I tillegg ble det tilslutta en tillitsvalgt uten stemmerett.

Rødt hadde et tilleggsforslag om ei breiere rådslaging i forkant av annonsering etter kommunedirektør.

Intensjonen var å drøfte hvilken kompetanse Sortland skulle etterspørre for en ny toppleder.

Dette har vært gjort i tidligere prosess ved ledig stilling som kommunedirektør.

Forslaget fikk ikke tilslutning.

Stillingen ble utlyst og et «renommert» konsulentselskap ble antatt som veileder i prosessen.

Det kom inn 13 søknader inkludert 4 som ikke ble offentliggjort.

Det var tydeligvis gnisninger internt i utvalget siden tillitsvalgt med deltakelse og ikke stemmerett, mente at medvirkningen ikke var godt nok tilrettelagt.

Fagforbundet trakk seg derfor fra utvalget.

Det neste som skjedde var at kommunestyret i lukka møte fikk seg forelagt innstilling fra ansettelsesutvalget.

For egen del var det grunn til å reagere når heller ikke innstillinga med svært lukka tilgang for kun kommunestyrerepresentantene, ikke var tilgjengelig i forkant av møtet.

Det er vel knapt noen saker som har vært mer lukka før endelig avgjørelse enn denne.

Det er interessant å vite hvilken hjemmel som er lagt til grunn for ikke å synliggjøre navn på innstilte før i lukka møte.

Opplysning om et navn i denne saka kan vanskelig definere som ei personalopplysning – om det skulle være grunnen til manglende info til kommunestyrerepresentantene.

Overraskelsen var derfor enorm for flere da det ble lagt fram at Trond Stenhaug var forslaget til ny kommunedirektør.

Med manglede informasjon om dette i forkant, var det umulig å kunne forberede seg på den diskusjonen som måtte komme.

Likevel ble det en sjelden intens ordveksling.

Dette var antakelig årsaken til at det ble lagt entydig press på Høyres representanter om å stemme på innstilling.

Det ble opplyst at 2 andre kandidater også var inne i sluttfasen.

Det ble ikke lagt fram noe om hvem disse var og hvilke kriterier som hadde ført til at Stenhaug var foretrukket av ansettelsesutvalget.

Forståelsen er at de 2 andre begge var blant de 4 som ikke var offentlig på søkerlista.

Det betyr at kommunestyret verken i møte eller i etterkant er kjent med hvem som var søkere.

Kommunestyret hadde derfor ingen mulighet til å foreslå en av de andre alternative kandidatene.

Resultatet ble som kjent at Rødt, AP og SV stemte mot ansettelsen.

Sannsynligvis første gang at kommunedirektøren ikke er ansatt enstemmig.

Prosessen underbygger en gjennomgående mye mer lukka framgangsmåte enn nødvendig.

Å hevde at dette med stor sannsynlighet er et ledd for å kunne styre arbeidet for å oppnå et foretrukket resultat, er innafor logiske antakelser.

Beate Bø Nilsen som posisjonsleder og deltaker i ansettelsesutvalget med 4 medlemmer og derav en av de 3 høyrepolitikere i utvalget, skriver i ettertid i media:

«Vi trenger derfor en dyktig kommunedirektør og leder som kan utvikle organisasjonen og ta Sortland inn i fremtiden. For å tiltrekke oss de beste kandidatene må vi tilby konkurransedyktige vilkår. Å velge feil kandidat kan koste dyrt.»

For oss andre er det umulig å forholde oss til dette siden ingenting annet en positive karakteristikker av Stenhaug er kommet fra Høyre.

At Stenhaug er best som Sortland kommunes øverste administrative leder for 1000 ansatte, bosted på østlandet, med lønnsbetingelser og andre vilkår, har Høyre ikke på noen måte dokumentert verken i offentlighet eller i lukka møte.

Kommunedirektøren har også stor, stor innflytelse på hva som legges på politikernes bord.

I valget mellom ulike muligheter velger sjølsagt kommunedirektøren ut fra han/hennes utvalgte faglighet og skjønn.

Ikke partipolitikk, men «politikk» likevel i mange saker.

Så lenge Høyre har Frp med på laget, har de flertall for hva som helst.

Det er likevel ikke uinteressant å se tilbake hva Stenhaug sto for da han var i Sortland sist.

Med innføring av New Public Management og tilhørende organisering av kommunen den gang, var han nok og kanskje er, godt tilpassa høyresida sitt ønske for utvikling av kommunal- og offentlig sektor generelt.

Videreutvikling av dette og andre sider av den politiske retninga, kan vel være et strategisk mål for de som ønsker det.

Det henger litt igjen fra fjorårets valgkamp at Høyre skulle gå inn for åpenhet og inkludering i styring av Sortland. Det virker nå som det var feil å oppfatte det sånn.

Hilsen Christoffer Ellingsen, gruppeleder Rødt