Vil ikke ha bompenger

Høyre i Sortland har tenkt seg om og vil nå endre uttalelsen fra formannskapet om bomstasjoner i Vesterålsgata. Dermed er det politisk flertall imot dette om saken kommer opp i kommunestyret.

Silvia Ovik er gruppeleder for Sortland Høyre og ber nå om at saken om bompenger i Vesterålsgata tas opp i kommunestyret. -Vi burde omformulert uttalelsen i formannskapet, sier hun i en pressemelding (foto: montasje VNY/Ove Aalo).

Vedtaket fra formannskapet i Sortland sist torsdag, der man åpnet for bompenger i Sortland by for å delbetale utbedring av Vesterålsgata, har vakt stor oppsikt og sterke reaksjoner i sosiale medier. Nå har Sortland Høyre tenkt seg om og ønsker å omformulere uttalelsen. Om saken nå kommer opp i kommunestyret vil Høyre trolig få støtte fra FrP og Rødt, som allerede i formannskapet stemte imot dette. Dermed er det flertall imot bompenger.

Da Bladet Vesterålen og Vesterålnytt skrev om denne saken på torsdag kveld, rant det inn med sterke reaksjoner på Facebook-sidene. Et stort flertall av kommentarene og reaksjonene var negative til forslaget. Ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) kom i etterkant med en uttalelse der hun forklarer vedtaket, og peker på at dette vil være nødvendig for å få Sortlands hovedgate opp på prioriteringslisten til Nordland fylke. Det er fylket som eier veien og vedtar hvor man skal sette inn pengene til nye anlegg og utbedringer.

Uttalelsen ble altså fattet i formannskapet med stemmene fra AP, SP og Høyre, mens FrP og Rødt stemte imot. Om Høyre nå snur og saken kommer opp igjen, vil det være flertall for å endre vedtaket, slik at man ikke nevner bompenger.

Pressemeldingen fra Sortland Høyre lyder som følger:

I forrige formannskapsmøte var der oppe en høringsuttalelse fra Nordland Fylkeskommune til regional transportplan Nordland, handlingsplan 2018-2021. I denne planen ligger ikke FV 82 gjennom Sortland sentrum inne med midler. Det ligger inne et forslag på trafikksikkerhetstiltak på 12 millioner i perioden. Sortland Høyre støtter derfor høringsuttalelsens punkt der det fremheves at Sortland sentrum må prioriteres i handlingsprogrammet.  Høyre mener at Nordland fylkeskommune som veieier må prioritere det som er en av fylkets viktigste fylkesveier, nemlig Vesterålsgata, som er hovedåren som knytter hele Vesterålen sammen. Høringsuttalelsen bør inneholde en tilbakemelding fra Sortland kommune om at det bør settes av nok penger til å oppgradere Vesterålsgata til en trygg og effektiv gjennomfartsvei for Vesterålens befolkning og næringsliv.

Sortland kommune har også oppgraderinger og utfordringer rundt tilknytningen til Vesterålsgata som bør gjøres senest samtidig med fylkets opprustning av veien. Dette mener vi bør dekkes over Sortland kommune sine investeringsmidler, og prioriteres av de kommunale politikere. Det å skulle dytte regningen over på folket i form av bompenger enten det skulle være kommunens eller fylkets ansvar er ikke en løsning som Høyre vil stemme for.

Under møtet  i formannskapet var Høyre av den oppfatning at høringsuttalelsen skulle videre til kommunestyret for behandling der. Det har vi i ettertid oppdaget at den ikke skulle og har derfor sendt en henvendelse til ordfører om at saken settes opp på sakslisten til neste kommunestyremøte den 6. april.  Vi forutsetter at ordfører setter saken på sakskartet. Vi ser i ettertid at vi allerede i formannskapsmøtet burde ha omformulert og levert en alternativ høringsuttalelse , og vil derfor sørge for at dette blir gjort til kommunestyret den 6. april. Det alternative forslaget som blir levert vil understreke behovene som er for en oppgradering av Vesterålsgata, og at dette er Nordland Fylkeskommune sitt ansvar. Videre at kommunestyret i Sortland stiller seg prinsipielt i mot bruk av bompenger for å finansiere dette. Med Frp og og Rødt sin støtte vil det dermed være et flertall i Sortland mot bompenger, og for ei trygg og sikker gjennomfartsåre i Vesterålen.

Silvia Ovik, gruppeleder Sortland Høyre