Vil gjerne bygge

Drakampen om det nye sykehjemmet i Lamarka fortsetter. Nå har Sortland Entreprenør klaget på avgjørelsen, etter at de mistet anbudet til Consto Nord. Det gjelder store beløp her.

Daglig leder Andreas Einejord i Sortland Entreprenør vil gjerne ha prosjektet.

Byggingen av Lamarka sykehjem vil koste godt over 200 millioner kroner. Prosjektet ligger i startgropa.

Byggingen skjer via en «samspill-entreprise». Dette er en ny måte å innhente pris, da sluttsummen ikke er avgjort.

I første runde fikk kommunen 3 ganske like tilbud på vel 80 millioner kroner.

Sortland Entreprenør AS ble valgt, men det ble påklaget av både Consto Nord AS og Bjørn Bygg AS.

Etter en ny vurdering endret kommunen avgjørelsen, slik at Consto fikk tildelt oppdraget.

Nå mener Sortland Entreprenør AS at dette ikke ble riktig.

Dermed må kommunen og deres advokat kjøre en tredje runde med vurderinger.

SE har funnet flere svakheter i anbudene til de to konkurrentene.

Både Consto Nord og Bjørn Bygg bør strykes fra lista, da de ikke oppfyller kravene, hevder Sortland Entreprenør.

Consto leverte sitt anbud i samarbeid med Elektro-Installasjon AS.

SE mener at elektrojobben bør gjøres av noen som er godkjent i «tiltaksklasse 3», særlig for brannalarmer.

Det er ikke Elektro-Installasjon. Faktisk er det bare ett år siden de fikk «klasse 2».

På denne bakgrunn mener SE at Consto sitt anbud må avvises.

SE mener at noe av det samme gjelder anbudet fra Bjørn Bygg.

Etter denne klagen må altså Sortland kommune ta en tredje gjennomgang av tilbudene.

Dette kan ende med at alt nullstilles og nye anbud må legges frem fra alle parter.

Sortland Entreprenør mener at det heller ikke vil være riktig, men at de har gitt det beste tilbudet og oppfyller alle krav.

Utfordringen her er at alle 3 tilbudene er på nesten samme beløp.

Dessuten er det tre solide firma, med lang historikk på faglig dyktighet og gjennomføringsevne.

Hvem som til slutt får den ganske gullkantede avtalen, er foreløpig helt i det uvisse.