Stenger havner

Norge har innført sanksjoner mot Russland som en følge av invasjonen av Ukraina og fra og med i går, søndag 8. mai, kan ikke russiske fartøy anløpe norske havner.

Havneforbudet innebærer at det fra 8. mai er forbud mot å gi russiskflaggede fartøy adgang til havner.

Forbudet gjelder for skip over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, yachter og enkelte lystfartøy og fritidsfartøy.

Forbudet omfatter ikke fiskefartøy og vil normalt heller ikke omfatte søk- og redningsfartøy eller forskningsfartøy.

– Norge gjennomfører nå forbudet mot russiske skipsanløp. Kystverket har fått et overordnet ansvar for informasjon og varsling.

Et godt samarbeid mellom involverte etater og organisasjoner er sentralt, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Ved gjennomføringen av havneforbudet i Norge ble det gjort enkelte tilpasninger. Til forskjell fra EU har Norge valgt å spesifisere at alle fiskefartøy er unntatt.

Havneforbudet er ikke til hinder for at fiskefartøy eksempelvis kan lande fisk og gjennomføre mannskapsbytter.

Det kan imidlertid også her være andre restriktive tiltak som kommer til anvendelse.

– Det er ingen tvil om at Norge slutter opp om sanksjonene som nå rammer det russiske regimet, men vi er også forpliktet til å samarbeide om forvaltningen av fiskebestandene i Barentshavet, sier Skjæran.