Vil bygge nytt på Børøya

Da den nye grunnrenteskatten ble lansert, satte Nordlaks nye utbygginger på vent. Nå tar man frem igjen planene og vil investere i nytt slakteri, filetavdeling og kontorbygg på Børøya.

Ny havn er nylig åpent og nå skal Nordlaks bygge videre ved anlegget på Børøya (arkivfoto VNY).

I fjor ble det kjent at Nordlaks skal investere 400 millioner i nytt smoltanlegg ved Nusfjord i Lofoten.

Nå kommer nyheten om at investeringene nærmest står i kø også på Børøya.

Dette er del av en større plan som ble påbegynt i 2018.

I første fase ble det utvidet tomt, kassefabrikk, ny kjøleterminal og nytt vannbehandlingsanlegg som alt er på plass.

Styret har nå sagt OK til neste trinn, som ble lagt på is i forbindelse med innføring av den nye grunnrenteskatten.

– Vi bygger for fremtida og skal fortsette å produsere mat og skape arbeidsplasser.

Da er vi nødt til å fornye oss, sier driftsdirektør i Nordlaks Produkter, Tomas Tømmerås.

Driftsdirektør i Nordlaks Produkter, Tomas Tømmerås (foto: Nordlaks).

– Vi står ved en korsvei og må enten bygge nytt eller gjøre omfattende vedlikehold for å fornye oss og tilpasse oss fremtidige krav, sier Tømmerås.

Ny filetavdeling vil blant annet gi mulighet til å produsere pre-rigor, som vil si bearbeiding av dagsfersk laks.

Fase to av utbyggingsprosjektet skulle stått ferdig i 2025, mens det nå er beregnet å være ferdig i 2027.

– Dette er en investering som har vært utsatt i halvannet år.

Nå går vi videre og forholder oss til at alt utenom sjø ikke er skattebelagt av grunnrente og at vanlige skatteregler gjelder, sier Tømmerås.

Detaljene rundt prosjektet, som areal, kostnadsramme og tidsplan, er ikke ferdigstilt.

– Vi er fortsatt i dialog med entreprenører om dette. Det som er besluttet nå, er at vi gjenopptar prosjektet.

Alternativet ville på sikt være å slutte å drive og det er ikke et alternativ for oss.

Vi skal fortsette å være en samfunnsbygger og matprodusent inn i fremtida, sier Tømmerås.

Ellers er det nye smoltanlegget til Nordlaks i Nusfjord allerede under bygging.

Selve bygget her koster 100 millioner, men den samlede investeringen innen smolt er på omkring 400 millioner.

Utvidelsen i Nusfjord er viktig for hele Nordlaks-konsernet da det er høyere etterspørsel etter større smolt.

Stor smolt reduserer tiden fisken er i sjøen betraktelig og den blir dermed også mindre påvirket av lus.