Vannverk til 31 millioner

Forslaget om nytt vannverk ved Lilandsvannet kom fra teknisk sjef i Sortland kommune, ikke Holmøy Maritime. Prislappen blir nå 31 millioner kroner, etter flere kraftige overskridelser.

Anleggsveien til Lilandsvannet vises godt (arkivfoto VNY).

Partiet Rødt har bedt om en avklaring på kommunens budsjett, der det fremgår at kostnadene øker voldsomt for det nye vannverket som nå bygges.

Opprinnelig var det beregnet å koste 7,5 millioner, men ligger nå an til å få en sluttsum på 31 millioner kroner.

Behovet for dette nye vannverket kom som følge av det nye slakteriet for laks som Holmøy Maritime AS nå bygger.

Direktør i Holmøy Maritime AS, Knut Roald Holmøy, skriver i en pressemelding at det var kommunen som anbefalte å hente vann fra Lilandsvannet.

– At det nå er etablert en utbyggingsavtale, er som følge av en henvendelse fra kommunen, og ikke initiert av oss, påpeker Holmøy.

– Vi har heller ikke lagt føringer for hvor vannet skal hentes fra. Dette er også utarbeidet av kommunen.

Vi har med andre ord fulgt kommunen sine anbefalinger og ønsker, sier Knut Roald Holmøy.

Saken kommer opp i Sortland kommunestyre i morgen, der politikerne får presentert nye tall fra kommunedirektøren.

I fjor ble det bevilget 21 millioner kroner for ny inntaksledning fra Lilandsvannet.

Nå ser det ut til at sluttsummen blir på 30,9 millioner, altså nær 10 millioner høyere.

Årsaken er økte kostnader på grunn av grunnforhold inne i fjellet og at opprinnelig budsjett var basert på tilbudspris fra entreprenør.

– Endelig beløp er enda ikke avklart, men arbeidet er i en sluttfase, skriver kommunedirektøren.

Saken har også en annen side, da kommunen først mente det var OK å ta vann fra Storvannet i en ledning over Sortlandsundet.

Denne er lagt frem til Holmøy-anlegget med en kostnad på ca 20 millioner kroner.

Når vannet nå hentes fra Lilandsvannet i stedet, er egentlig den nye ledninga over sundet litt overflødig.

Uansett blir det nå en kostnad på ca 50 millioner kroner som må føres i regnskapet for vannverk.

Etter forslag fra Høyre blir det nå trolig også vedtatt å bygge ny demning ved Storvannet, med antydet pris på 20 millioner.

– Jeg skal være den første til å beklage at Sortland kommune er kommet i den situasjonen man nå er i, sier Knut Roald Holmøy.

Han påpeker at selskapet egentlig ønsket en annen løsningen som kommunen først presenterte, der Holmøy Maritime ville ta utbygging selv ved Lilandsvannet.

Dette forslaget ble stemt ned av politikerne og man kom opp med den avtalen som nå gjennomføres.

– Vi ser i alle fall vi frem til å kjøre i gang med 70 nye industriarbeidsplasser i et moderne og forhåpentligvis fremtidsrettet anlegg, med et fantastisk råvann levert fra en god kilde, sier Knut Roald Holmøy.

Holmøy Maritime AS skal nå betale en vannavgift for «råvann» fra Lilandsvannet, ettersom de selv har investert i en fullgodt renseanlegg.

Ledningen over Sortlandsundet ligger fortsatt der og kan derfor benyttes til å forsyne byen også, dersom det skulle bli en krise ved Storvannet.

Når alle prosjektene er ferdig har Sortland to fullverdige vannkilder, som altså er mer enn nok til å dekke behovet både hos private og industrien.