Enig om fiskeriavtale

Norge og EU er enige om bilaterale fiskeriavtaler for 2024 for Nordsjøen, Skagerrak og i tillegg til naboskapsavtalen om svenske fartøys fiske i norsk sone.

Dette innebærer at Norge og EU er enige om kvotebytte og gjensidig adgang til å fiske i hverandres soner.

Kvotebyttet har lange tradisjoner, men har de siste årene vært mer krevende enn før, siden norske fartøy tradisjonelt har fisket på kvoter som nå befinner seg i britisk sone.

– Det er bra at vi nå er enige med EU om disse avtalene.

Vi har hatt en god tone i forhandlingene og resultatet er balansert.

Å få på plass avtaler med de vi deler bestander med, i god tid før jul, er en prioritert oppgave for regjeringen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Med kvotebytte på plass betyr det at norske fiskere kan fiske på kvotene Norge har byttet til seg ved Grønland, blant annet reker, blåkveite og uer, og i EU-sonen, som kolmule.

EU har på sin side byttet til seg en torskekvote i Barentshavet på 9 981 tonn.

– Med disse avtalene på plass har norske fiskere forutsigbarhet, og mulighet til å fiske kvotene som ligger i avtalene når det er rasjonelt og økonomisk.

Det var viktig for begge parter å nå få dette på plass og jeg er svært fornøyd med det, sier Myrseth.