Strøm til 22 øre i nord

Oppslag i media om strømkrise og rekordpriser, gjelder ikke i nord. Gjennomsnitt for spot-prisen i oktober var kun 22 øre, mens det i hovedstaden var det nær ei kroner pr kilowattime.

Kun 22 øre pr kilowattime kostet lyset i Nord-Norge i oktober måned.

Nettleie og ulike avgifter utgjør mye av strømregninga for folk i Norge. Ved to tusen kWh i nettet til Vesterålskraft betyr det ca en tusenlapp pr måned.

Strømmen i oktober kostet altså kun 22 øre pr kWh (kilo-watt-time) i Nord-Norge, når man kun ser på spotpris – altså direkte fra kraftbørsen Nordpool.

Med påslag fra selgeren med en femøring, betyr det ca 560 kroner for et slikt forbruk.

Tilsvarende i Oslo ville ha vært på litt over to tusen kroner, og her legges det også på moms (mva) på toppen av dette.

Polarkraft er en nordnorsk selger av strøm, der man man binde en prisavtale for 5 år.

Akkurat nå tilbys det en 5-årig avtale med fast pris på 39 øre pr kWh.

Polarkraft mener altså at prisnivået i Nord-Norge vil være gunstig også i de nærmeste årene.

Strømkrisen i Sør-Norge og nye kabler til utlandet, har gitt priser på opptil 2 kroner pr kilowattime på det mest ekstreme.

Slike nivåer vil det altså neppe bli i nord, dersom ikke noe dramatisk skulle skje i nær fremtid.

Akkurat i dag, søndag 31. oktober, koster strømmen i nord faktisk bare knapt 14 øre pr kWh.

Går vi ett år tilbake i tid, så var spotprisen på elkraft i nord på kun 9,5 øre pr kWh. November i fjor hadde priser på kun en femøring.

Så lave priser ser vi neppe igjen, men uansett er det vel behagelig med et prisleie som ligger omkring en 25-øring pr kilowattime.