Sterk tiårs markering

Over hele Vesterålen, som i Norge ellers, var det mange lokale markeringer av 10-årsdagen for terroren på Utøya og i Oslo 22. juli. To fra regionen ble drept og i dag var tid for å minnes.

Ordfører i Hadsel, Aina Nilsen, holdt tale ved minnestedet nær Melbu kirke (foto: Hadsel kommune).

22. juli 2011 ble to ungdommer fra Vesterålen drept under angrepet på AUFs sommerleir på Utøya.

Det var 18 år gamle Henrik Rasmussen fra Melbu og 16 år gamle Åsta Sofie Helland Dahl, som hadde røtter på Myre og Sortland.

Markeringene på nettopp Melbu og Sortland ble derfor ekstra sterke, ettersom det nå er ti år siden disse to ble revet bort så meningsløst og brutalt.

Mange samlet seg ved 22. juli-bautaene for å minnes ofrene etter terrorhandlingene ti år tidligere.

Fire unge mennesker fra Hadsel var på Utøya 22. juli 2011, og Henrik fra Melbu var altså en av de 77 som ble drept denne dagen.

For å hedre hans og de andre terrorofrenes minne, ble det lagt ned kranser fra blant andre Vesterålen AUF, Hadsel Arbeiderparti og Hadsel kommune.

Ordfører Aina Nilsen talte på vegne av kommunen.

– Terrorangrepene var rettet mot AUF og Arbeiderpartiet, fordi de forvaltet og representerte sentrale verdier i vårt samfunn. Likestilling, kvinners rettigheter, demokrati, frihet til å ytre seg og utøve sin tro. Verdier hver og en av oss har et ansvar for å verne om, sa hun.

Sigurd og Fredrik Klæboe Jenssen fra Melbu skolekorps, der Henrik hadde vært medlem, spilte for kameraten de mistet for ti år siden.

– I dag minnes vi de som falt på Utøya og i regjeringskvartalet. Vi minnes Henrik, som var så glad i andedammen her vi står. Samtidig påminner vi hverandre om å aldri tie, aldri glemme.

Fordi ord betyr noe, fordi ord kan bli til handlinger, sa hadselordføreren i sin tale.

Våre tanker går til de alt for mange mange dødsofrene, overlevende og etterlatte. 22. juli er en dato som gjør vondt for veldig mange, men vi må aldri glemme.