Søker etter entreprenør

Ny flerbrukshall på Sortland vil koste ca 300 millioner kroner, men planene er ikke helt klare ennå. Likevel søkes det nå etter entreprenør som skal ta hele prosjektet, i samspill med kommunen.

Like sør for Blåbyhallen tenkes det ny flerbrukshall (foto: Sortland kommune).

Midt i juni går fristen ut for entreprenører som vil melde seg på for å bygge ny flerbrukshall på Sortland.

Prosjektet er ikke planlagt i detalj ennå, men man er ganske klar på hva dette skal inneholde.

Tomta er også bestemt, slik at bygget skal realiseres rett sør for dagens Blåbyhall.

Det er konsulentene i firmaet HRP as som leder planleggingen, i samarbeid med kommunen.

Man tenker et «samspill» her, på samme måte som det er gjort med utbyggingen av Lamarka sykehjem.

Her er det Consto AS som fikk oppdraget med et antydet beløp, men med åpning for justeringer underveis.

For den nye flerbrukshallen er det antydet kostnad på 267 millioner kroner for hoveddelen.

Her blir det størrelse på «to håndballflater», som altså gir et noe mindre bygg en Blåbyhallen.

Det er sterkt ønske om å få plass til en turnhall også, som en integrert del av nybygget.

Da er det antydet en økning i kostnadene på 70 millioner kroner.

Prosjektleder Rune Kufaas orienterte politikerne om dette torsdag.

Her tenker man nå på en mer åpen løsning, altså ikke en egen «hall», men likevel gi godt tilbud til turnerne.

Da sparer man inn mye i byggekostnader og tillegget blir langt under 70 millioner.

Dette blir en del av videre planlegging og samspill med entreprenøren.

Kanskje kan flerbrukshallen da bygges slik idretten ønsker, for omkring 300 millioner.

Det får man imidlertid vite litt mer om i løpet av juni måned, når anbudene kommer inn.