– Dette er en historisk dag i domstol-Norge, vi reduserer antall rettskretser fra 60 til 23, men beholder alle dagens rettssteder.

Målet er å styrke domstoltilbudet i hele landet, samtidig som domstolen fortsatt skal være lokalisert der den er i dag, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I den nye domstolstrukturen vil alle tingretter være av en slik størrelse at de kan behandle barnesaker i tråd med hensynene bak anbefalingen fra Særdomstolsutvalget.

Samtidig vil reiseveien til domstolen for de involverte være den samme som i dag, og hvert enkelt rettssted beholder sitt saksgrunnlag på dette feltet.

Reformen legger til rette for økt aktivitet og raskere saksbehandlingstid, fordi ressurser nå vil kunne utnyttes på tvers av rettsstedene i en rettskrets.

Sakene skal som hovedregel behandles lokalt, der de geografisk hører hjemme.

Dette er ikke til hinder for at saker kan overføres fra ett rettssted med mange saker og lang saksbehandlingstid, til et annet rettssted i samme rettskrets med få saker og kort saksbehandlingstid, dersom partene ønsker det.