Ny strid om P-avgift

Debatten går allerede høyt om Sortland by trenger felles P-avgift, etter at kommunen har relansert tanken. Torsdag skal politikerne diskutere dette, til stor undring for mange.

Trenger Sortland by felles parkeringsavgift og felles innstramming? Mange mener nei (arkivfoto).

– Hele tanken om parkeringsavgift på Sortland er dødfødt!

Dette var kraftsalven som forleden kom fra ex-redaktør Karl Glad Nordahl i Bladet Vesterålen.

– Planlegging og møter om et problem som egentlig ikke eksisterer er bortkastet tid for alle parter, skriver Nordahl i egen avis.

Debatten på Facebook har ikke uteblitt. Finn Pedersen er en klarttalende lokal investor, som nylig har sagt sin mening:

– Hva er viktigst? Løse eksisterende problemer og utfordringer eller prøve å skape nye?

Sortland har ikke parkeringsproblemer, sier Finn Pedersen og får mange støttende kommentarer og likerklikk.

På den annen side mener kommunedirektøren at saken bør opp til fornyet behandling i politiske fora og til utredning hos kommunalt ansatte.

– Sortland kommune har mottatt henvendelser fra næringsaktører om samarbeid og etablering av parkeringsløsninger i Sortland sentrum.

Med bakgrunn i henvendelsene og i tråd med tidligere politisk vedtak, vurderes det derfor å gjenoppta arbeidet med en parkeringsløsning, skriver kommunedirektøren.

Hun vil ikke fortelle hvem som fra næringslivet som har bedt om en ny utredning. Hun forteller heller ikke om kommunen selv har sett at det er parkeringsproblem i byen.

Geir Abel Ellingsen eier Skibsgården og flere andre sentrale bygårder. Omkring Skibsgården er det allerede innført avgift for de som lar bilen stå i lengre tid.

Ellingsen mener situasjonen i sentrumsgatene er kaotisk, der kommunen eier p-plassene.

– Det må en løsning på plass for ansatte i sentrum. Jeg tror ikke vi kommer utenom betalingsløsning, sier Ellingsen i en kommentar til Bladet Vesterålen.

Ved Bussterminalen har eier Ole Lund Riber satt opp betalingsapparat for privatbiler. Her har det siden nesten ikke vært en bil å se innenfor gjerdet.

I Bankkvartalet har Håkon Ulriksen satt opp bom og p-sperre for egen p-plass. Også her ser man sjelden mer enn en eller to biler på parkeringsplassen.

Andre mener det slett ikke er noe problem i dag.

Byen har ca 1.750 parkeringsplasser totalt sett. Det er derfor god plass, bortsett fra utenfor enkelte butikker.

Torsdag inviterer kommunedirektøren til debatt i Sortland formannskap. Da får politikerne si sin mening om de ønsker å bruke tid og ressurser på en ny runde P-debatt.