Samlet mot helsekutt

Kuttforslagene fra ledelsen i Helse Nord blir møtt med felles motstand i Sør-Troms og Nordre Nordland. Frykten er at vitale funksjoner skal bli sentralisert bort fra de mindre sykehusene.

Fellesbilde tatt ved Tjeldsundbrua av de fire aksjonsgruppene (foto: innsendt).

Lørdag samla 14 styrerepresentanter fra støtteforeningene seg for dialogmøte for lokalsykehusaksjonene i Midtre Hålogaland.

I møtet stilte representanter fra Støtteforeningen for Harstad sykehus, Sykehusets venner Vesterålen, Ressursgruppa Lofoten sykehus og fra Støtteforeninga for Narvik sykehus, samt Funksjonshemmedes fellesforbund Harstad.

Støtteforeninga for Harstad, ved sekretær Frode Bygdnes, holdt ei innledning om bakgrunnen for invitasjonen til møtet og den kampen vi nå kan forvente vil komme på grunn av Helse Nord sin funksjonsfordeling og omstillingsprosess.

Are Johansen for Ressursgruppa for Lofoten sykehus orienterte om sykehuset i Gravdal.

Ørjan Barstrand orienterte om Narvik sykehus, nybygget og hvor kampen står nå.

Christoffer Ellingsen orienterte om kampen for Stokmarknes sykehus og reetablering av venneforeninga i Vesterålen.

Støtteforeningene ble enige om å holde kontakt og samarbeide framover.

Et første arbeidsnotat fra Helse Nord sine fem arbeidsgrupper vil komme i desember.

Da vil det være aktuelt å mobilisere til aksjoner før Helse Nord vedtar funksjonene og omorganiseringa.

Støtteforeningene planlegger en felles aksjonsdag for å bevare psykiatri, akutt og fødetilbud ved alle våre lokalsykehus.

Det ble og diskutert strategi for å få reist den offentlige debatten om lokalsykehusenes betydning for infrastrukturen, bosetting, trygghet og ikke minst at lokalsykehusene redder liv.

– Som styreleder i Sykehusets venner i Vesterålen syns jeg det er svært viktig at vi står sammen i denne kampen, sier Ingvill Hovlund, styreleder i Sykehusets venner Vesterålen.

– Vi må ha en tydelig og klar stemme for å bidra til å belyse alvoret i situasjonen vi står i, påpeker hun.