Samarbeid i elektro

To lokale elektrofirma har innledet samarbeid som følge av et eierskifte. Gjennom dette vil man ha faste monterer i alle regionens kommuner, som Vesterålens største innen elektro.

Samarbeid innen elektro. Fra venstre Hans Olav Søberg, Mads Røkenes og Ken Terje Øie.

Elektrobransjen er stadig voksende, ettersom hele samfunnet blir basert på elektriske løsninger i stadig større grad.

Lokalt i Vesterålen er det flere bedrifter innen bransjen, men en god del av disse er lokale avdelinger av større firma med adresse lenger sør.

Nå har lokale eiere gått sammen for å styrke to Vesterål-selskap til felles beste. Sammen har de to over 100 millioner kroner i omsetning.

Før helga ble det inngått avtale mellom M-K invest AS og eierne av Sinus Electro AS om overdragelse av 60 % av aksjene.

M-K Invest AS eier fra før El-Team AS, som er Vesterålens største lokaleide elektrobedrift.

Med dette aksjekjøpet gjør man Sinus Electro til en søsterbedrift til El-Team.

Begge disse selskapene har lokale eiere, som selv jobber i bedriften. Et felles hovedmål er å være sterke faglig og utvikle seg lokalt.

Sinus Electro AS ble stiftet i 2009 av Hans Olav Søberg og har i dag 5 ansatte. Senere er Håkon Ulriksen kommet med på eiersiden.

Bedriften er etablert med faste montører og har et godt fotfeste i Bø og Øksnes.

– Sinus Electro AS er et godt drevet selskap og passer godt inn i El-Team sin strategi.

Vi vil være en lokal og god elektroaktør i hele Vesterålen og Lofoten, sier daglig leder i El-Team AS, Mads Røkenes.

Nå blir det altså samme hovedeier i de to selskapene med M-K invest AS.

Med dette samarbeidet får El-Team og Sinus Electro tilstedeværelse i alle Vesterål-kommunene.

– Dette har vært en del av vår fremtidsstrategi lenge, påpeker Mads Røkenes og Ken Terje Øie, som er de to eierne bak El-Team AS.

Sinus Electro AS skal fortsatt bestå som et eget firma med administrasjon i Bø kommune.

Gode synergier og faglig utvikling blir frukter av samarbeidet med søsterbedriften El-Team AS.

– De ansatte i Sinus Electro vil få et større fagmiljø å sparre med, sier daglig leder i firmaet, Hans Olav Søberg.

– Det vil bli et nytt fokus på opplæring og videreutdanning, som er spesielt viktig i en bransje som stadig utvikles videre, påpeker Søberg.

El-Team AS hadde i 2020 en årsomsetning på 94 millioner kroner (eks.mva) og vel 80 ansatte.

Selskapet har hovedkontor på Sortland, pluss avdelinger på Leknes og Stokmarknes.

Sinus Electro AS hadde i 2020 en årsomsetning på 12 millioner kroner.