Intens kamp om kunder

Kraftselskapene i nord kjemper nå en intens kamp om kunder og store fremtidige inntekter. Det er linjene inn til husene som er gullbelagt, for her oppnår man monopol i all fremtid.

Direktør i Nordkraft, Eirik Frantzen, forsøker nå å få tak i flere kunder (foto: Nordkraft, Michal Ulriksen).

Fredag melder Trollfjord kraft, Andøy Energi og Nordkraft at de innleder formelle samtaler om en sammenslåing.

Dette er ingen stor overraskelse, da Nordkraft allerede har vært ute i media og invitert både Vesterålskraft og de to andre tidligere.

Kampen om kontrollen over Vesterålskraft AS er fortsatt ikke over, da Lofotkraft stadig forsøker å snappe flertallet av aksjene fra Sortland kommune.

Kampen om Vesterålskraft vil trolig ende i retten, da begge parter har hyret inn solide advokater og forberedt dette.

Torsdagens møte i Sortland kommunestyre gav ikke noe mer informasjon, selv om ordfører Karl-Erling Nordlund orienterte om saken.

Sortland har overført 188 aksjer til sitt datterselskap Vesterålen Energi AS, og det liker ikke Lofotkraft.

Nå kan det altså skje at de to mindre kraftselskapene i Vesterålen, Trollfjord og Andøy Energi, sier et endelig farvel til en regional løsning.

Om de velger å fusjonere med Nordkraft, vil det sette et sluttstrek for de som håpet på et samlet Vesterålen kraftselskap.

Nordkraft fusjonerte i fjor med Hålogaland Kraft. Bak dette selskapet står nå Narvik og Harstad kommuner, pluss en rekke andre kommuner i Ofoten.

Nordkraft har nå 43.500 nettkunder, men ønsker seg altså flere. Nå vil de hente disse i Vesterålen, på Andøya og i Hadsel.

Mange forventer at prisen på strøm vil stige i Nord-Norge om ikke lenge, men uansett er det nettleie som gjør strømkundene attraktive.

Man kan velge å kjøpe strømmen ulike steder, men selve linja inn i husene er monopolisert. Her kan man ikke velge.

Dette gjør at kraftselskapene nå kjemper om markedsandeler, for å dele kostnadene på linjenettet på flest mulig.