Rekordpris på skrei

Fiskekjøperne blar opp mer kroner enn noen gang for å sikre seg skrei under årets vinterfiske. Snittprisen i Vesterålen forrige uke var over 33 kroner pr kilo og på Andenes betales det 34 blank.

Denne ruggen på 36 kilo ble levert i Lofoten nylig, fra båten «Leiskjær» fra Værøy. Det er Morten Espeland som holder skreien (foto: skipper Tor Sverre Nikolaisen).

Ved Andenes Fiskemottak AS har man betalt 34 kroner pr kilo i det siste, for sløyd skrei uten hode. Gjennomsnittet for fiskekjøperne i Vesterålen har ligget på 33,18 kroner kiloet, mens det i Lofoten har vært 32,24.

-Jeg kan ikke huske å ha betalt så mye tidligere. Årsaken er nok sammensatt og litt komplisert. Reduserte kvoter og mindre landinger av skrei sammenlignet med tidligere år, bidrar til press i prisene, sier fiskekjøper Leif Kvivesen til Vesterålnytt. Han er daglig leder ved Andenes Fiskemottak AS.

Overkapasitet på kjøpersiden gir hard konkurranse om råstoffet. Det er høye priser både i Lofoten og Vesterålen, ettersom det både er lite tørrfisk og saltfisk på lager. -Lønnsomheten for produsentene blir dessverre marginal på dette prisnivået, påpeker Leif Kvivesen.

Prisen for fiskerne har dermed vært 6 kroner over fjoråret, da gjennomsnittlig kilopris var 27 kroner. Svikten i torskefisket hittil i år er på 28.000 tonn, men førstehåndsverdien til fiskerne er ganske lik fjoråret, med ca 2,2 milliarder kroner.

For Andenes er det ennå noen fremmedbåter som har kvote igjen. -Skreien er kommet langt på rogna, så sesongen er nok på retur, men vi håper det varer 1-2 uker ennå, sier fiskekjøper Kvivesen på Andenes.

Uværet la en demper på fisket og mengden fersk torsk levert sist uke, forteller Råfisklaget i sin pressemelding. Uka endte med 13.610 tonn til en verdi av nær 293 millioner kroner. Til sammenligning ble det landet 24.380 tonn uka før – noe som var rekord til en verdi av 529 millioner.

Per uke 12 i år ligger flåten vel 28.000 tonn dårligere an når det gjelder kvantum av fersk torsk. Størst er reduksjonen i Lofoten, der man har gått ned fra 43.352 tonn i fjor, til 31.681 tonn i år. Vesterålen har også fått mindre fisk, med 24.857 tonn i år, mot 29.249 tonn i fjor.

Heller ikke Troms har klart å holde nivået fra forrige vinter, og hittil i år er det landet «bare» 20.259 tonn der, mot 28.070 tonn i fjor. Øst-Finnmark ligger på samme nivå som i fjor med 9.624 tonn, mens det er en mindre svikt i Vest-Finnmark der årets kvantum er 17.686 tonn.

Prisen i Øst-Finnmark har vært 28,87 kr pr kilo for sløyd torsk uten hode. Hos naboene i Vest-Finnmark har prisen vært oppe i 31,67 kr, mens det i Troms ble betalt 32,17 kr for skreien i forrige uke. Litt torsk er levert til Helgeland også og her var prisen nå 25,55 kr pr kilo.

At det er flere kjøpere og produsenter i år bidrar altså til kamp om fisken. En av de nye store aktørene er Primex Norway på Myre. I den nye filetfabrikken kan man kjøre gjennom 60 tonn råstoff pr dag og det er 120 ansatte i sving for å levere beinfri fisk til det franske markedet.