Rekordlavt ulykkestall

Hittil i år har 11 personer mistet livet på vegene i Nord-Norge og det er det laveste antallet siden 1952. Regionvegsjef Turid Stubø Johnsen håper at også julehelga kan bli trygg og god for alle.

Regionvegsjef Turid Stubø Johnsen ønsker alle i nord en trygg og god jul (foto: Statens vegvesen).

2018 ligger an til å bli det minst belastede året på nordnorske veier siden 1952 og Statens vegvesen håper de siste dagene av året også kan bli trygge og gode for alle. Hittil i år har imidlertid elleve personer omkommet på veiene i nord.

– Det er 11 for mange, men likevel rekordlavt. Og det viser at arbeidet vi i Statens vegvesen og samarbeidspartnere gjør for trafikksikkerhet gir resultater, sier den nye regionvegsjefen.

Hun berømmer også trafikantene for å ha blitt flinkere til å ta hensyn til hverandre.

– De siste dagene før jul er gjerne stressende for mange, og da er det viktig å være ekstra oppmerksomme, minner Turid Stubø Johnsen om.

Det verste ulykkesåret i Nord-Norge var 1970, da hele 72 personer omkom i trafikken. Siden da har antall drepte gått gradvis nedover, med 16 som er foreløpig bunn-notering både i 2014, 2015 og 2017. Denne rekorden ligger an til å bli grundig slått i år.

– Det viktigste er likevel ikke statistikken, men at vi unngår skader på liv og helse og at ingen skal miste noen de er glad i, sier Turid Stubø Johnsen.

Møteulykker og utforkjøringer dominerer statistikken, og 80 prosent av de omkomne er menn. For første gang siden 2005 har det ikke vært dødsulykker knyttet til motorsykler i Nord-Norge. Det er også flere år siden sist et barn mistet livet i trafikken i nord.

Selv om langtidsvarselet tyder på stabilt julevær over størstedelen av Nord-Norge, påpeker regionvegsjefen at vær og føre kan veksle raskt og at det er viktig å avpasse farten etter forholdene.

– Det andre som er ekstra viktig nå i mørketida, er å bruke refleks. Det er en enkel metode for å forebygge ulykker, som alle kan være med på, sier Turid Stubø Johnsen.

Lørdag 15. desember takket Torbjørn Naimak av som regionvegsjef i Nord-Norge gjennom de 15 siste årene. Avslutningen ble markert med et eget «framtidsseminar» i Narvik, hvor temaene var teknologi, innovasjon, samarbeid og utvikling i nord.

I tillegg til ledelsen i Statens vegvesen nasjonalt og regionalt, deltok representanter for nordnorsk samfunnsliv, samarbeidspartnere og trafikkmyndigheter i Sverige, Finland og Russland. Markeringen foregikk i Narvik – dagen før åpningen av Hålogalandsbrua.

Naimak hadde jobbet i Statens vegvesen omkring 44 år da han nå ble pensjonist. Hvis han skulle trekke fram en enkelt ting som han er spesielt stolt av å ha vært med på, peker han på nedgangen i antall dødsulykker.

– Da jeg begynte i 1974, ble 60 personer drept i trafikken i Nord-Norge. Da jeg overtok som regionvegsjef i 2003 var det 30, mens 11 har mistet livet i 2018. Det er selvfølgelig 11 for mange, men utviklingen viser at vi har lykkes gjennom et systematisk faglig arbeid og bredt samarbeid, sier Torbjørn Naimak.