Pfizer har tappet verdiene

Vesterålens Naturprodukter As med 27 ansatte henger fortsatt i en tynn tråd. De ansatte mener eierne i Pfizer har hentet ut millioner fra selskapet uten å være villig til å satse videre på Sortland.

Victoria Solaas (til venstre) og Victoria Nilssen er tillitsvalgte i Vesterålens Naturprodukter AS og de mener Pfizer nå vil flytte driften til Danmark.

-Vi kan ikke sitte stille og se på at all den verdiskapningen vi har stått for her i Vesterålen nå skal overdras til Pfizer Consumer Healthcare i København, mens de ansatte står igjen på bar bakke, sier de tillitsvalgte, Victoria Nilssen og Victoria Solaas.

Ledelsen gjentar til stadighet at nedleggelsen kun er «til vurdering» men det er jo åpenbart at de har bestemt seg når de går til det skrittet at de melder om masseoppsigelser til de ansatte, NAV og
Nordland fylkeskommune.

-Så langt har vi forholdt oss rolige og håpet at de interne drøftelsene skulle føre frem til en minnelig løsning som alle kan leve med. Dette har dessverre ikke lyktes. Vi har heller ikke fått gode svar på spørsmålene vi har stilt ledelsen gjennom denne prosessen slik at vi og vår advokat kan vurdere om alt har gått riktig for seg.

Dette sier Victoria Nilssen og Victoria Solaas, de to tillitsvalgte i Vesterålens Naturprodukter AS. De mener Pfizer gjennom en årrekke har hentet ut millionoverskudd fra selskapet, men har ikke vært villige til å reinvestere midler for å modernisere og videreutvikle driften eller å markedsføre våre produkter.

Nå trues de ansatte av oppsigelser for at Pfizer skal ytterligere maksimere profitten. Dersom denne nedleggelsen gjennomføres vil abeidsoppgavene knyttet til lager og kundesenter heretter skjøttes ved Vesterålens Naturprodukter AB i Sverige, mens arbeidsoppgavene på salg, marked og administrasjon skal overtas av Pfizer Consumer Healthcare i København.

Selskapet «Pfizer Consumer Healthcare» i København ledes av Michael Remy Jenssen, som er samme mann som har vært styreleder i Vesterålens Naturprodukter AS de senere år.

De ansatte i VNP mener det de nå er utsatt for er en virksomhetsoverdragelse kamuflert som en nedleggelse. Ledelsen har bekreftet både på allmøter og i møter med de tillitsvalgte at driften av Vesterålens Naturprodukter skal forsette. De har også avslått å selge selskapet til de ansatte.

-Noen endringer på driften blir det nok, men vi mener helt klart at selskapet vil bevare sin unike identitet også etter overdragelsen. Vi har også fått bekreftet at det fortsatt vil drives direktehandel med kunder enten digitalt eller via telemarketing.

Dette er noe vi har 20 års kompetanse på i Vesterålens Naturprodukter mens det ligger langt utenfor Pfizers kjernevirksomhet, som normalt selger sine produkter via apotek.

Med det utgangspunktet blir det også vanskelig å skjønne ledelsens argumentasjon om at selskapet skal kunne driftes så mye mer effektivt og med vekst fra København, sier de to tillitsvalgte.

Joar Chrislock (daglig leder i VNP) skriver i et brev, hvor han innkaller de tillitsvalgte til drøftelser, at ledelsen ikke anser at det vil være behov for å bruke «utvelgelseskriterier» i denne prosessen.
Vi skjønner at det ikke er behov for å benytte utvelgelseskriterier mellom de ansatte på Sortland siden alle her står i fare for å miste jobben.

Vi forventer derimot å få se utvelgelseskriteriene hvor de ansatte på Sortland evalueres opp mot de ansatte i København som skal ta over våre arbeidsoppgaver, sier de tillitsvalgte, Victoria Nilssen og Victoria Solaas.

Nordland fylkeskommune kalte torsdag sammen partene til møte i Bodø for å drøfte situasjonen. Her møtte for Vesterålens Naturprodukter AS med de tillitsvalgte Victoria Aune Nilsen og Victoria Solaas, pluss daglig leder Joar Chrislock og styreleder Michael Remy Jensen. Dessuten var NAV Nordland og Innovasjon Norge til stede.

Fra Sortland kommune møtte både ordfører Tove Mette Bjørkmo, næringssjef Marius Remen Hansen og rådmann Randi Gregersen. Ordfører Tove Mette Bjørkmo sier i etterkant av møtet at kommunen vil bistå de ansatte så godt man kan i prosessen videre.