Omkamp om legene

Sortlands nye legekontor har ennå ikke funnet sin plass. Den tilbyderen som ikke vant fram i første runde vil nå ha omkamp. Selskapet «Galleriet AS» mener de hadde det beste tilbudet.

Kanskje blir det legekontor i «Galleriet» (foto: VNY).

Et tredje legekontor skal etableres i Sortland by for 7 fastleger, med oppstart snarest mulig over nyttår.

Kommunen må leie lokaler til dette og har bedt om tilbud fra lokale gårdeiere.

Det var to anbud som lå på bordet da fristen gikk ut og valget falt på Ulrix Eiendom AS og det gamle «telebygget».

Nå har imidlertid den andre tilbyderen, Galleriet AS, klaget på avgjørelsen og ber om ny vurdering.

Kommunen mente «telebygget» er best, spesielt ut fra antall tilgjengelige parkeringsplasser.

Galleriet påpeker at dette neppe stemmer da man her har reservert 10 plasser i egen parkeringskjeller.

Det antallet kan eventuelt økes og i tillegg finnes det godt om p-plasser utenfor på gateplan og kommunale plasser i nærheten.

Dessuten mener Galleriet at deres pristilbud er bedre og at kommunen kan spare store summer.

Ulrix Eiendom AS oppgir 1,6 millioner kroner i årlig leie, mens Galleri AS har tilbudt 1,2 millioner.

Med 400.000,- i prisforskjell over 20 år blir dette 8 millioner kroner i spart leie.

Det gamle telebygget kan blir nytt legekontor (foto: VNY).

Det påpekes at vurderingen er mangelfull med eksakt areal og pris pr kvadrat.

Kommunen ønsket seg kontorer med samlet areal på 350-370 kvadratmeter.

Det har Galleriet forholdt seg til og gitt pris ut fra det, uten å trekke inn uteareal eller fellesarealer.

Ulrix Eiendom as har tilbudt 657 kvadrat, uten å spesifisere hva dette omfatter.

Når det gjelder miljøhensyn påpeker Galleriet at de har oppvarming via fjernvarme fra sjøvarmepumpe.

Man mener også vedlikeholdsplan og flere andre ting taler for deres tilbud.

Det er advokat Harald Sletten i advokatfirma Kvale DA som har fremmet klagesaken.

Bak selskapet Galleriet AS står to eiere med en halvdel av aksjene hver. Det er John Christian Bech og Mats Ola Martinsen.

Det er de to samme personene som også eier treningssenteret Feel24 Vesterålen AS.

Og akkurat dette firmaet leier i dag de lokalene som Ulrix Eiendom AS vil bruke til nytt legekontor.

Leieavtalen løper frem til årsskiftet og det betyr at ombygging ikke kan starte før tidligst i januar 2024.

Galleriet AS kan på sin side starte ombygging og tilrettelegging for legekontor på meget kort varsel.

Uansett så må nå Sortland kommune gå igjennom de to tilbudene man har fått, en gang til.

Hva resultatet blir til slutt, er helt åpent. Et alternativ er at konkurransen avlyses og åpnes igjen på nytt.