Kraftig hodepine

Avgått Sortland-ordfører Karl Erling Nordlund overlater en «kraftig hodepine» til sin etterfølger. Kommunen har lånt 140 millioner til kjøp av aksjer i Vesterålskraft, men har ingen klar plan.

Hva skal Sortland kommune med Vesterålskraft, er spørsmålet (arkivfoto).

Det er økonomisjef Johnny Kvalø som stiller spørsmål om Vesterålskraft til Sortlands nye ordfører Grete Ellingsen og resten av de folkevalgte.

Han etterlyser et strategisk valget for kraftselskapet, der Sortland nå har et knapt flertall med 53,8% av aksjene.

Holmøy Maritime As har vært så elskverdig å låne kommunen 140 millioner til aksjehandelen, med svært gunstig rente så langt.

Lakseoppdretteren er villig til å forlenge lånet ut 2024 også, men da til markedsrente.

Det betyr at Sortland kommune vil få et rentekrav på 10 millioner kroner neste år.

Hittil er renter og andre kostnader kommet opp i vel 8 millioner.

Økonomisjef Kvalø foreslår derfor å sette ned et utvalg som skal lage ny «eierstrategi» for Vesterålskraft As og Vesterålen Energi As.

Kommunens kjøp av aksjer går kraftig i minus, med et utbytte i fjor fra VK på kun 1,3 millioner.

Sortland kommune kan neppe fortsette å dekke inn så mange millioner årlig, som må hentes fra kommunekassen.

– I løpet av en gitt tidshorisont vil det måtte tas både strategiske og operative valg i eller gjennom selskapet, sier økonomisjef Kvalø.

Han påpeker at disse valgene kan få relativt store samfunnsvirkninger.

Det forrige kommunestyret, ledet av ordfører Karl Erling Nordlund, hadde ikke noen annen klar plan med aksjekjøpet enn å sikre flertallet.

Med et nødskrik klarte man det, men nå skal altså regningen betales.

Dessuten er Sortland kommune største eier i dette meget viktige selskapet, som gjerne vil ha klare mål å styre etter.

Kraftbransjen er i stor endring for tiden, og disse endringene vil trolig fortsette også i årene fremover.

Spørsmålet blir da hva Sortlands politikere skal gjøre med sitt aksjeflertall i Vesterålskraft As.

Saken skal drøftes i et møte førstkommende torsdag for det nyvalgte formannskapet.