Nytt kutt i kystruta

Hurtigruten AS får lov til å kutte alle anløp sør for Bodø fra 24. oktober og skal kun holde 2 skip i drift. Vesterålen og Lofoten får beholde regelmessige anløp av båtene både på nord- og sørtur.

 

Selskapet Hurtigruten AS er i hardt vær og er rammet hardt av korona-tiltak. Cruise er stanset og kystruten kuttes (arkivfoto).

Dette fremkommer i en melding tirsdag fra Samferdselsdepartementet. Rundturen Bodø-Kirkenes-Bodø vil ta seks dager, og vil anløpe alle havnene Hurtigruten vanligvis anløper på strekningen, med anløp hver tredje dag både i nord- og sørgående rute.

– Hurtigruten er viktig for lokalsamfunnene langs kysten, spesielt lengst nord i landet. Dette er ikke ønskelig for noen parter, og jeg skulle gjerne sett at vi kunne fortsette med normal drift på kystruten med daglige havneanløp mellom Bergen og Kirkenes.

Dessverre har vi nå en utfordrende situasjon som gjør det nødvendig med endringer i ruten. Vi har valgt å prioritere områdene med begrensede alternativer for transport av gods og distansepassasjerer, og sikre hyppigere anløp ved de nordligste havnene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet har i dag bedt Hurtigruten om at de to skipene i drift på kystruten fremover skal seile strekningen Bodø-Kirkenes-Bodø.

– Mange er opptatt av Kystruten, og jeg har fått mange innspill om utfordringer knyttet til at driften er redusert på grunn av Covid19. Nord-Norge, og da særlig nord for Bodø, er spesielt avhengig av Kystruten for frakt av både passasjerer og gods.

Sesongen vi nå går inn i, med fare for vinterstengte veier, gir økt behov for at sjøveien er et reelt alternativ, og vi har derfor konkludert med at det er viktig med økt tilbud på Kystruten i nord, uttaler Hareide.

Koronapandemien og reiserestriksjonene har tatt bort store deler av inntektsgrunnlaget til Hurtigruten. Siden begynnelsen av oktober har rederiet derfor seilt med kun to skip på strekningen Bergen-Kirkenes-Bergen.

Fra henholdsvis 24. og 27. oktober vil skipene betjene strekningen Bodø-Kirkenes-Bodø. Ordningen gjelder til noe annet er bestemt.