Nybygg til ambulanse

Mens byggingen på Myre er godt i gang, er det ikke avgjort hvor nye base for ambulansen blir på Sortland. En mulighet er ved Lamarktunet, mens en annen er ved brannstasjonen.

Skissen viser nybygget som kommer på Myre (foto: redigert VNY).

Firmaet Målselv Eiendom AS har fått avtale med Nordlandssykehuset om å bygge ny stasjon for ambulansen både på Myre, på Sortland og i Bø.

Stasjonene skal leies ut for en periode på 15 år, med mulighet for forlengelse med 10 år.

Ambulansen i Øksnes blir stasjonert like ved legekontoret og et steinkast fra rådhuset.

Stasjonen på Myre blir på 320 kvadratmeter og har en prislapp på 16 millioner kroner.

Her blir det garasje og 3 soverom, pluss kjøkken, stue, bad, vaskerom og garderobe.

Tilsvarende bygg skal også oppføres på Sortland, men her er ikke tomta bestemt ennå.

Etter et møte mellom Sortland kommune og Målselv Eiendom AS like før jul, så drøftet man spesielt to valg av plassering.

Beliggenhet nesten vegg i vegg med dagens brannstasjon på «Nortura-tomta» er en mulighet.

Den andre er i Lamarka, like ved dagens aldershjem og det kommende sykehjemmet.

Foreløpig er det ikke tatt noen avgjørelse, og begge alternativ er fortsatt aktuelle.

Drøftingene før jul viser at byggesaken trolig vil gå raskest om Lamarka blir valgt, mens det blir mer utredning i Strandgata.

Kravet fra Nordlandssykehuset er beliggenhet maksimalt 3 kilometer fra sentrum, og Lamarka er derfor godt innenfor.

Et felles «blålys-bygg» på Sortland ved brannstasjonen er mindre aktuelt, ettersom det nå er Målselv Eiendom AS som skal bygge selv.

Firmaet har avtale med UNN og Nordlandssykehuset om bygging og drift av til sammen 10 stasjoner for ambulanser.

Bygget på Myre er tegnet av arkitekt Kjersti Jenssen, mens det altså er Målselv Eiendom AS som står som utbygger.