Ny fløy på hotellet

Hotellet på Sortland trenger flere rom og nå vil det komme 16 nye. Det skal bygges en fløy bak dagens hovedbygning, mot sør, slik at denne vil bli integrert i helheten. Først må et eldre murbygg rives.

sortland-hotell

Slik tenker man seg fasaden blir mot sør, når den nye fløyen av Sortland hotell står ferdig. Det er Madsø Sveen arkitketer som har tegnet skissen, mens Hadsel bygg og vedlikehold er entreprenør (foto: red.skisse MSA).

Sortland hotell as vil med denne utbyggingen ha investert ca 30 millioner kroner i fornyelse. Man har nylig pusset opp restauranten og renovert 50 gjesterom. Med de 16 helt nye rommene som nå kommer, vil man ha kapasitet til dekke markedet fremover på Sortland. Selskapet har også Strand hotell i Strandgata, som brukes når det er behov for å ta unna topper i sesongene, og totalt har man dermed 100 rom disponible.

Nyfløyen skal reises av Hadsel bygg og vedlikehold AS som hovedentreprenør. Det er siv.ing. Bård Sørensen, også han fra Hadsel, som har gjort planarbeidet sammen med Madsø Sveen arkitekter AS. Byggearbeidet er ventet å starte i høst, når man har fått revet det eldre betongbygget som er fra 1960-årene. Arbeidet med rivingen er allerede startet.

Den nye fløyen får et grunnareal på 300 kvadratmeter og går over to etasjer, slik at det blir 600 kvm nytt areal. Det eksisterende hotellet dekker 1.250 kvm, mens tomta er på 5,5 mål. Det er dermed god plass til parkering, ettersom Sortland hotell nylig kjøpt en mindre naboeiendom til dette. En av naboene har bedt om at nyfløyen får en annen plassering, men dette vil ikke eierne av hotellet gå med på. De formelle dokumentene er nå sendt til Sortland kommune, og man forventer en rask byggesaksbehandling.

Sortlandhotellene AS eies av Harald M. Jacobsen og har hatt en stabil omsetning de senere år på ca 22 millioner kroner. Et par millioner i overskudd er hvert år overført til eierselskapet Sem Holding as. Dette er et solid selskap med vel 10 millioner i egenkapital. SEM er forbokstavene til Sarah, Espen og Marcus Jacobsen, men alle aksjene eies av Harald M. Jacobsen. Alle 4 sitter imidlertid i selskapets styre.