Ny brønnbåt for laks

Nordlaks bestiller nå enda en brønnbåt med gass- og elektrisk fremdrift. Dermed vil man få to nye skip for frakt av egen fisk og disse vil også kunne brukes i behandling mot luseplagen.

Slik vil de to nye brønnbåtene til Nordlaks kunne se ut når de er ferdige. NSK Ship Design i Harstad har designet disse, spesielt med tanke på gass og eldrift (fotomontasje).

Den første brønnbåten er allerede under bygging og båt nummer to blir basert på det samme designet fra NSK Ship Design. Dermed ligger Nordlaks an til å kunne kutte bruk av diesel for transport av levende fisk fra 2021.

– Teknologiutviklingen gjør at vi som bedrift på stadig flere områder kan velge løsninger som er gode for miljøet og for bedriften på samme tid. Et annet eksempel er bruk av landstrøm på oppdrettslokalitetene. Der har vi allerede skrudd av dieselgeneratorene på 29 av våre 39 lokaliteter, og i 2019 tilkobles ytterligere seks nye lokaliteter til strømnettet.

Med overgang til flytende naturgass og landstrøm også på brønnbåtene så begynner det å monne, sier påtroppende konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks i en pressemelding.

Den pågående debatten rundt badebehandlingsmidler mot lakselus også en del av bakgrunnen for at Nordlaks velger å kjøpe to nye brønnbåter.

– Vi ser en utvikling mot at behandling mot lakselus i fremtiden vil skje lukket i båt, og da er det viktig for oss å både ha tilgang på nødvendig kapasitet og ha kontroll på dette selv. Investeringene gir oss rom for å følge opp føre-var prinsippet, sier Welde.

I samarbeid med NSK Ship Design, NOx-fondet og Enova har Nordlaks valgt å satse på flytende naturgass (LNG) som energibærer i brønnbåtene, som også suppleres med en stor batteripakke og landstrømtilkobling.

Bare med bruk av batteripakke, landstrøm og LED-lys vil hver av de nye brønnbåtene spare miljøet for 1.864 tonn CO2 i året. Statlige Enova støtter prosjektet med i overkant av 3,1 millioner kroner.

– Enova jobber for at ny energi- og klimateknologi utvikles og tas i bruk slik at Norge kan bli et lavutslippssamfunn. Da er vi avhengige av aktører som Nordlaks som er villige til å gå foran. Batteriløsninger til sjøs er en av de nødvendige endringene vi må se i transportsektoren, hvor også havbruksnæringen har et stort potensial for å kutte i dieselbruken. Erfaringene til Nordlaks vil gjøre det lettere for andre i bransjen å følge etter, sier markeds- og utviklingsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

I tillegg vil bruk av gassmotor gi 30 prosent reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med en tradisjonell dieselmotor, siden en ren gassmotor utnytter energien i drivstoffet mer effektivt. Bruk av flytende naturgass vil også gi 90 prosents reduksjon i utslippet av de miljø- og helsefarlige gassene NOx.

– Næringslivets egen støtteordning, NOx-fondet, støtter brønnbåt nummer to med inntil 56 millioner kroner. Den vesentlige støtten er basert på den store NOx-reduksjonen fartøyet oppnår ved omlegging fra diesel til LNG. Utslippskuttet er beregnet til 136.000 kg NOx.

Det tilsvarer NOx-utslipp fra omtrent 85 000 nye dieselbiler med EURO 6 utslippsstandard. -Med de nye brønnbåtene blir Nordlaks en pioner i deres skipssegment. Vi har lenge etterlyst bruk av gassmotorer for brønnbåter og håper flere vil lære av dette og følge etter, sier daglig leder Tommy Johnsen i NOx-fondet.