Legekontor under legekontoret

Et nytt legesenter vil trolig komme i etasjen under dagens kommunale legesenter i Rådhus II, slik at alle Sortlands 14 allmennleger blir samlet i samme bygg kanskje allerede neste år.

Rådhus II har allerede et legesenter med 11 leger i 2. etasje, men nå planlegges det å ta i bruk 1.etasje også slik at det blir plass til 6 nede og 8 oppe (arkivfoto).

Dagens legekontor på Sortland har 11 fastleger i 2. etasje av Rådhus II, mens det egentlig bare skulle være plass til 7 leger her. Søndre Frydenlund legesenter skulle opprinnelig flyttes til nabobygget til Kulturfabrikken, men dette er nå skrinlagt på grunn av uforutsett høye kostnader.

Løsningen som rådmann Randi Gregersen nå foreslår, i forståelse med helsesjefen og legene, er at man tar i bruk både 1. og 2. etasje av Rådhus II. Her kan det skapes rom for alle de 14 kommunale fastlegene som skal være i Sortland fremover.

Dette betyr at det blir 8 leger igjen i dagens lokaler, mens det blir 6 nye kontorer i underetasjen (1.etasje). Siden man da er i samme bygg, vil det være mulig å samordne en del funksjoner for begge legesentrene.

Om denne løsningen blir klubbet igjennom av politikerne, kan tiltakene bli gjennomført i løpet av ganske kort tid. Første ledd i planen er å flytte dagens ansatte i «oppvekstetaten» fra Rådhus II og ned til Kystnæringssenteret ved Kulturfabrikken. Her kan man enkelt innrede passende kontorer som tilfredsstiller kravene til vanlig bruk.

Deretter kan kommunen starte ombygging av lokalene i Rådhus II slik at disse tilfredsstiller behovene som gjelder for leger. Man vil bruke romdelingen stort sett som nå, men må installere vann og avløp der det er nødvendig. Lydisolering må også gjøres, slik at legene kan ta imot sine pasienter i sikre omgivelser.

Dagens legesenter skal fortsette som før, med inngang fra oversiden ved skolene i Parkveien. De nye legekontorene i underetasjen vil få inngang fra østsiden, altså mellom rådhusene. Her må det skapes flere parkeringsplasser, og plenen utenfor samfunnssalen blir nok derfor asfaltert.

Ambulansene vil kjøre inn som i dag på oversiden via Parkveien, eller via Skolegata for de nye kontorene. Dette mener man skal fungere fint, slik at pasienter kan tas direkte inn og ut fra begge etasjene på en sikker måte ved legebesøk.

Rådmannen påpeker imidlertid at dette skal være en midlertidig løsning, ettersom man uansett skal planlegge et nytt helsehus på litt sikt. Ettersom Kystnæringssenteret ikke er aktuelt lenger, verken for legekontor eller andre helsetjenester, så må man finne andre egnede lokaler.

På denne bakgrunn mener rådmann Gregersen at det ikke bør leies lokaler på det private marked i Sortland, ettersom det er viktig å holde kontroll på utgiftene og utnytte de kommunale eiendommene optimalt. Det gjør man ved den foreslåtte løsningen.

Saken skal nå behandles av Sortland formannskap på torsdag, der det blir lagt frem flere detaljer. Noen konkret kostnadsramme er ikke lagt frem, og her er det altså en del åpne spørsmål fortsatt. Rådmannen mener imidlertid at kommunens egne folk kan lede ombyggingen og gjøre en del av arbeidet selv, for å holde kostnadene nede.