Ny basestasjon på Andøya

USA og Norge har inngått avtale om å bygge en basestasjon på Andenes, som skal ta imot signaler fra flere hundre små satellitter for det amerikanske forsvaret. NATO er også tilknyttet dette.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (t.h.) vil bygge på Andenes (foto: Lars Gjemble/FD).

Nøyaktig hva dette blir er litt uklart, men man kan kanskje tenke seg dette som en ganske stor parabolantenne.

Om dette vil gi noen arbeidsplasser lokalt, er kanskje tvilsomt, men ikke opplyst så langt.

Det amerikanske forsvaret har planer om å sende opp flere hundre mindre satellitter, som skal gi overvåking av mulige farer.

Disse satellittene skal gi amerikanerne, NATO  og Norge tidlig varsling om det oppdages kryssermissiler i nordområdene.

I dag har USA mange basestasjoner selv, men ingen i Europa. Her kommer Norge først ut.

– Jeg er svært tilfreds med at USA velger Norge som sin samarbeidspartner i dette spennende prosjektet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– I dagens sikkerhetspolitiske situasjon må vi stå sammen for å kunne forsvare hele NATOs territorium.

Etableringen av satellitt-stasjonen på Andøya flystasjon bidrar vesentlig til å styrke Norges og NATOs forsvarsevne.

Samarbeidet er dessuten et meget godt eksempel på hvordan bilateralt samarbeid mellom to NATO-land kommer hele alliansen til gode, sier forsvarsminister Gram.

Kanskje blir det en slik «lyttestasjon» som settes opp ved Andenes (foto: USA forsvar).

– Regjeringen har en klar ambisjon om at Norge skal være fremst blant allierte på situasjonsforståelse i nord.

Satellitter bidrar til å gi oversikt over hva som skjer i våre nærområder, og Andøya har en unik beliggenhet når det gjelder tilgangen til det ytre rom, sier Gram.

Rominfrastrukturen, som kalles Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA), skal bestå av flere hundre satellitter.

Disse skal gi et nettverk i rommet med linker mellom satellitter og ledelseselementer, våpensystemer og andre sensorsystemer i alle militære domener.

Hensikten med PWSA er å støtte kommando, kontroll og målfølging, ikke minst for bruk av langtrekkende presisjonsvåpen og luftvern spesielt innrettet for forsvar mot kryssermissiler.

Første pulje med satellitter skal skytes opp i 2024 og vil være operativt i 2025. Full operasjonell status for PWSA er forventet i 2029.

Det er United States Space Development Agency som utvikler denne rominfrastrukturen.