Grete kan møte Greta

I sommer blir Sortlands kulturhus base for en stor klimakonferanse. Aktivisten Greta Tunberg er invitert, mens ordfører Grete Ellingsen skal åpne møtet. Sponsorene er foreløpig ikke avklart.

Greta Tintin Tunberg (t.v.) og Grete Ellingsen kan møtes (foto: Kushal Das/Wiki/VNY).

Kanskje kommer det 400 deltakere til Sortland for å delta i miljøkonferansen 6. og 7. juni i år.

Blir dette en suksess, kan konferansen bli en årlig begivenhet.

Bak dette initiativet står «Gaia Vesterålen», som er en lokal avdeling av Museum Nord.

Budsjettet for konferansen er nær 4 millioner kroner, der Sortland kommune er bedt å bidra med 400.000 kroner.

Politikerne i formannskapet drøftet saken i dag, men gjorde ikke noe vedtak.

Man er litt usikker hvilken budsjettpost pengene kan hentes fra, ettersom det er såpass stort beløp.

Konkrete svar fra de andre sponsorene er heller ikke kommet, som Sparebanken (samfunnsløftet), fylket, Andfjord Salmon og flere andre.

Noen deltakere er på plass, mens man fortsatt venter på svar fra andre.

Kronprins Haakon Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra er invitert, men har ikke svart ennå.

Miljøvernsaktivisten Greta Thunberg (21) er også invitert, og likeså her ventes det på respons.

Dersom disse sier OK, kan det bli et møte mellom «Grete ordfører» og «Greta miljøaktivist».

Kommer kronprinsen og prinsessa også, vil nok media flokke seg til Sortland disse dagene.

Konferansen har fått navnet Gaia Arctic Summit 2024.

Hovedtalerne er klare, med Verdensbankens spesialrådgiver Andrea Liverani og leder i Holland Circular Hotspot, Freek van Eijk.

President i Nordic Investment Bank, Andrè Küüsvek, skal også tale, og kanskje FNs klimasjef Simon Stiell.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er invitert, men har ikke svart ennå.

Budsjettet viser at reisekostnader må dekkes inn på ca 600.000 kroner.

Servering av lunsj og middag for 300 personer blir anslått til litt over en halv million kroner.

Om du som leser dette vil delta, kan du kjøpe billett for kr 3.625,- og det er fortsatt 48 ledige plasser.

Bakgrunn for konferansen er det engasjementet som «Gaia Vesterålen» har ledet frem.

I tillegg til container-museet man ønsker å bygge, er man deltaker i EU-prosjektene «Resist» og «Cirkular Boost».

Her er også Vesterålsrådet med, sammen med Reno-Vest, da man fokuserer på miljø, gjenbruk og ombruk av blant annet byggematerialer.

«Gaia» påpeker at det generelt er en urovekkende mangel på bevissthet om klimarisiko og omstilling i Nord-Norge.

En undersøkelse i fjor viste at bare halvparten av befolkningen i Vesterålen tror at klimaforandringer er forårsaket av menneskelig aktivitet.

Gjennomføring av en internasjonal klimakonferanse i Nord-Norge og Vesterålen er avgjørende av flere grunner, mener Gaia.

Først og fremst er det et presserende behov for å fokusere på subarktiske arktiske områder hvor klimaendringene skjer opptil fire ganger raskere enn i mer tempererte regioner.

Dette får store konsekvenser for livsgrunnlaget, forsyningssikkerhet, infrastruktur, transport og natur.

Det dramatiske tempoet i klimaendringer utgjør en stor trussel for Vesterålen som region og hele Arktis.