Nordover til Andøya

Mandag legger verdens største krigsskip, USS «Gerald R. Ford», kursen nordover langs norskekysten. Flere spår at at skipet trolig går så langt nord som til Andøya, før det snur sørover.

Onsdag seilte verdens største krigsskip inn Oslofjorden (foto: Forsvaret/Onar D. AAse).

Det var forsvarssjef Eirik Kristoffersen som antydet dette i et intervju med NRK torsdag.

Ruten man vil ta og tidsskjema, er ikke offentlig kjent, av ulike årsaker.

Flere eksperter innen forsvar og media tror i alle fall grensen er ved Tromsø, som nordligste punkt.

Dette betyr i alle fall at det gigantiske skipet trolig vil bli å se fra land i Lofoten og Vesterålen.

Skipet er 333 meter langt – altså lengre enn 3 fotballbaner – 78 meter bredt og 76 meter høyt.

Ombord er det anslått å være 4.500 personer og man har med 90 fly og helikoptre.

Hangarskipet vil neppe legge til kai i Nord-Norge, men mer sannsynlig ligge et stykke utenfor kysten.

USS Gerald S. Ford er verdens største hangarskip (foto: Forsvaret/Helene Synes).

Skipet drives av to atomreaktorer og har derfor ikke behov for å gå til havn for å fylle drivstoff.

Da skipet gikk inn Oslofjorden var det to loser ombord, for å sikre at man tok riktig og dypeste lei.

Man har hatt inne like store cruiseskip, men ingen som har hatt så stor dybde som hangarskipet.

Hangarskipsgruppens besøk gir Forsvaret en unik mulighet til å utvikle samarbeidet og jobbe tettere sammen med vår viktigste allierte, USA.

Det er planlagt flere øvelser med blant annet Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Forsvarets spesialstyrker.

Øvelsen «Arctic Challenge Exercise» skal snart arrangeres utenfor norskekysten, sammen med flere skandinaviske land og NATO.

Årets deltakere inkluderer totalt 13 nasjoner, i tillegg til NATO AWACS-fly.

Totalt vil øvelsen opereres ut fra fire baser: Ørland i Norge, Kallax i Sverige og Rovaniemi i Finland.

Det vil delta cirka 2.700 personell og overkant av 150 fly.

På Ørland, den norske deltakerbasen, er det forventet et tilskudd av 40-50 fly og en tilstrømming av piloter og personell i perioden før og under øvelsen.