Nær 1.200 ledige

Vesterålen har nå nesten 1.200 personer som mangler en jobb som de ønsker seg. Regionens 5 kommuner har 321 personer som er permitterte og det er fortsatt Sortland som sliter mest.

En del butikker har merket kraftig nedgang i salget og dermed er en del medarbeidere blitt permitterte (illustrasjonsfoto).

Ferske tall fra NAV forteller at Vesterålen har 503 personer som er helt arbeidsledige, mens det er 368 som er delvis uten jobb. I tillegg kommer altså de permitterte, slik at det summert er 1.192 som gjerne skulle arbeidet mer.

Mye av ledigheten kommer fra kutt som ble gjort i sommer på grunn av korona-stengninger. En del av de permitterte i første runde er nå kommet over i køen over ledige, ettersom jobben deres er blitt borte.

Situasjonen er selvsagt mest markant i Sortland, der 176 står helt uten jobb, mens 104 er permittert. Dessuten vil 129 gjerne jobbe mer enn de får for øyeblikket. I august 2019 hadde Sortland 105 helt ledige, og nå er det altså 280 uten jobb.

Øksnes er også kraftig rammet av ledighet med 100 helt uten fast arbeid og 95 permitterte. Dessuten kommer 77 som gjerne vil jobbe mer. Ledigheten i Øksnes har mer enn doblet seg i forhold til samme tid i fjor.

Situasjonen i resten av Vesterålen med Andøy, Bø og Hadsel er ikke like ille, der man nå har henholdsvis 62, 39 og 126 helt ledige, pluss en del permitterte og deltidsansatte. Uansett er nivået godt over status for et år siden.

Sett i forhold til situasjonen ellers i Norge er imidlertid ikke tilstanden i Nordland så ille. Fylket her ligger faktisk på topp i sysselsetting, da man har unngått mye av nedstengningen som er kommet sørpå.

Ved utgangen av august 2020 var det 3 735 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 3,0 prosent. I juli var arbeidsledigheten 3,2 prosent.

I tillegg til de helt ledige var 2 705 registrert som delvis ledige i Nordland i august. Det er en nedgang på 281 delvis ledige fra utgangen av juli, mens antall helt ledige har hatt en nedgang på 245 fra forrige måned.

Ser man tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det nå 1 311 flere helt ledige enn ved utgangen av februar, og 1 411 flere delvis ledige.

I august 2019 var ledigheten i Nordland på 1,8 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken). Økningen fra i fjor utgjør 64 prosent.

Av nye arbeidssøkere i august er det 20 prosent som oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV, mens 28 prosent oppgir at de har mistet eller kommer til å miste jobben sin.

Landets ledighet er på 4,3 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 122 229 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 88 prosent fra samme måned i fjor.

Oslo har størst nedgang i ledigheten fra forrige måned (-14,4 prosent), men er fortsatt fylket med høyest ledighet i landet med 5,7 prosent. Nordland har minst nedgang fra forrige måned (-6,2 prosent), men med 3,0 prosent ledighet har fylket fortsatt den laveste ledigheten i landet.

– Det er gledelig at vi fortsatt ser nedgang i ledigheten, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. – Aktiviteten innenfor reiseliv i Nordland i sommer var høy og har vært et positivt bidrag for arbeidsmarkedet.

– Utover høsten vil vi følge tett hvordan ledigheten utvikler seg og har allerede gjort noen grep sammen med vår samarbeidspart Nordland Fylkeskommune, sier Stavnes. – Vi er omforent om målet at flest mulig nordlendinger gjennomfører utdanning og kommer seg i jobb.