Mistet anbud på elbil

Laveste pris holdt ikke for El-Team, da Sortland kommune nylig vurderte tilbudene på elektroavtale.  CO2-utslipp på firmabilene ble avgjørende da kommunen strøk firmaets elbil.

Sortland kommunen godtar ikke denne elbilen som firmabil for elektrikere som skal jobbe for kommunen (arkivfoto).

Kan en elektriker kjøre på jobb i en liten nymotens elbil? Eller må vedkommende alltid bruke en stor varebil med dieselmotor og fullt verkstedutstyr?

Det er faktisk blitt et avgjørende punkt i striden som er oppstått mellom Sortland kommune og elektrofirmaet El-Team AS. Saken gjelder anbud på rammeavtale for elektro hos kommunen.

El-Team AS hadde laveste pris av de 3 tilbyderne som var aktuelle, men nådde likevel ikke opp som førstevalg. CO2-utslipp avgjorde rangeringen.

Kommunen la inn miljøkrav i anbudspapirene, både for firmabilene og bedriftenes generelle miljøprofil. Men da en elbil kom med i et anbud, ble den strøket av kommunen.

– Ved å hensynta elbilen ville dette ha medført en unaturlig redusering av CO2, ved beregningen av gjennomsnittlig utslipp på kjøretøy som kan benyttes til utførelse av oppdrag, skriver innkjøpsansvarlig i Sortland kommune.

Nest best på pris var Elektro-Installasjon AS, som imidlertid hadde med en «co2-versting» i sin liste over firmabiler.

Innkjøpsansvarlig endret deretter begge anbudene ved å stryke både elbilen og «dieselverstingen».

– Bilen vil ikke kunne benyttes i utførelse av oppdrag for Sortland kommune, og skal da som hovedregel ikke hensyntas i beregningen av gjennomsnittlig CO2 utslipp, skriver kommunen.

Dermed var det 3 andre vanlige firmabiler igjen i vurderingen, der man skulle måle og vurdere utslipp av CO2.

Her kom Elektro-Installasjon ut med et gjennomsnitt på 121 gram CO2 pr kilometer, mens El-Team stod igjen med 155 gram CO2 pr km.

Dermed fikk Elektro-Installasjon 10 poeng for firmabilene, mens El-Team bare fikk 7,8 poeng.

At El-Team hadde 10 poeng for pris, mot Elektro-Installasjons 9,5 poeng, var dermed ikke nok for å veie opp for CO2-poengene.

ABC-Elektro AS hadde også gitt inn tilbud, men ble rangert til tredjeplass ut fra høyere pris og hele 192 gram CO2/km på sine firmabiler.

Kommunen ønsker derfor å gi rammeavtalen til Elektro-Installasjon på bakgrunn av en samlet vurdering. Det har El-Team AS påklaget.

– Oppdragsgiver ønsker å framstå som en profesjonell aktør som følger de krav og regler som omhandler offentlig anskaffelser, skriver innkjøpsansvarlig Tom-Erik Fuglevik i kommunens svarbrev til El-Team AS.

Sortland kommune vil ikke etterkomme krav om omgjøring på dette tidspunktet.

To andre forhold spilte med i vurderingen også, men var av mindre betydning. Elektro-Installasjon er såkalt «Miljøfyrtårn-bedrift», mens El-Team har «Iso 14001-sertifikat». Sistnevnte er en høyere miljøstandard enn Miljøfyrtårn.

Elektro-Installasjon hadde tatt med 7 montører og lærlinger i sitt tilbud til kommunen, og fikk pluss for dette.

El-Team hadde øremerket 6 ansatte til dette oppdraget, men påpeker at bedriften selvsagt stiller hele staben på 54 ansatte som «backup», dersom det skulle være behov for det.

El-Team har sendt klage på saksbehandlingen, men kommunen svarer at man fastholder sin vurdering av tilbudene. Dermed blir Elektro-Installasjon rangert foran El-Team.

Artikkelen her er bygget på offentliggjort korrespondanse mellom Sortland kommune og El-Team AS via kommunens postliste.

Har du innspill og kommentarer, send gjerne en epost til oss; red@vny.no.