Søker sorenskriver

Vesterålen tingrett og sorenskriveren på Sortland er snart historie, og blir erstattet av Midte Hålogaland tingrett. Lederen og dennes kontorsted er ikke avgjort ennå.

Fem personer har søkt på stillingen, ifølge nettavisene til Fremover og Bladet Vesterålen.

Sett med lokale øyne er den mest interessante kandidaten Ingulf Nordahl (51), som opprinnelig er fra Sortland. Han bor i Lillehammer og er konstituert sorenskriver i Valdres tingrett, men også dommer i Eidsivating lagmannsrett.

Dersom har får jobben som leder for Midtre Hålogaland tingrett, vil han kunne velge å ha Sortland som kontorsted.

Kåre Skognes (59) fra Vadsø er en av de andre søkerne. Han er konstituert sorenskriver i Øst-Finnmark tingrett, samt sensor ved juridisk fakultet på UiT.

Tre kvinner har også søkt og en av disse er Anette Olsen (51) er kommuneadvokat i Narvik.

Sidsel Sund Olsen (51) fra Tromsø er lagdommer og tingrettsdommer i Nord-Troms tingrett, mens Møyfrid Eggebø (39) fra Tromsø er tingrettsdommer i Nord-Troms tingrett.

Den som blir tilsatt i jobben velger selv kontorsted, og her er alternativene Narvik, Harstad eller Sortland.