Mindre biltrafikk

Målinger fra Statens vegvesen viser at det er mindre biltrafikk til Lofoten i år, sammenliknet med fjoråret. Trenden er lik over hele landet. Færre velger altså i år å ta bilferie nordover.

Sommertrafikk på smale veier (foto: Bård Asle Nordbø/Statens vegvesen).

– Vi ser en klar nedgang i trafikken på typiske feriestrekninger i uke 28 (midt i juli) fra 2021 til 2022.

Statens vegvesen har sammenlignet trafikktall i uke 28 (midt i juli) for 2022 og 2021 på E10 i Lofoten, E16 mellom Bergen og Voss, riksveg 7 i Hallingdal og E6 på Romerike og i Gudbrandsdalen.

På alle punktene er det mindre trafikk i år enn i fjor.

På de store veiene mot syd, som E6 ved Sarpsborg og E18 ved Langangen, sees imidlertid en liten økning denne sommeren.

Så langt i juli er seks personer omkommet i juli-trafikken.

Dette er på samme nivå som i fjor, sier avdelingsdirektør Tone Margrethe Oppedal i Statens vegvesen, som understreker at hvert dødsfall i trafikken er ett for mye.

Imidlertid var årets første halvår dystert når det gjelder trafikkulykker – med dobbelt så mange dødsfall som i 2021.

I disse månedene var det flere biler på veiene enn året før.

– Vi jobber intenst for å finne hva som skjedde i første halvår. Om det er noen fellesnevnere for ulykkene, og hva vi kan gjøre for å komme tilbake på rett spor, sier Oppedal.

Undersøkelsene av dødsulykkene i 2022 pågår fortsatt, og det er derfor ikke klart om det er faktorer som går igjen i ulykkene.

Som bil- og MC-fører har man et stort ansvar, og kjøring innebærer risiko. Men hver enkelt av oss kan redusere risikoen med enkle tiltak.

– Først og fremst er det svært viktig å holde konsentrasjonen i og på trafikken. Når man kjører – bil eller MC – da er det det man gjør. Man kjører.

Da gjør man ikke andre ting. Hold øynene på veien. Med feriepakket bil eller sykkel og mange mulige distraksjoner, som støyende passasjerer og mye å se langs veien, er det lett å bli uoppmerksom.

Ta heller hyppige pauser og stopp for å beundre utsikten.

Det pågår også en diskusjon om bilenes mange «duppedingser» og skjermer, og om disse distraherer mer enn de hjelper sjåførene.

Oppedal oppfordrer også til å ta bilturen som en del av målet.

– Vi er alle ansvarlige for egen og andres trafikksikkerhet. Hold fartsgrensen og bruk den tiden det tar. Det viktigste er at alle kommer frem dit de skal, sier Oppedal.

– Kjør til siden og slipp andre forbi. Kjører du stor bil, for eksempel bobil, er dette enda viktigere, særlig på smale veier, som det er mange av i typiske turistområder.

Forbikjøringer skal man foreta kun der det er helt trygt og der man har gode sikkerhetsmarginer.

Artikkelen her bygger på en pressemelding fra Statens vegvesen.